Hoeveel lokale Rabobanken zijn er in Nederland?

Hoeveel lokale Rabobanken zijn er in Nederland?

De 106 lokale Rabobanken en Rabobank Nederland zijn gefuseerd tot één bank, de Coöperatieve Rabobank U.A. Het heeft sindsdien één bankvergunning van De Nederlandsche Bank. In 2019 beheerden de 89 lokale Rabobanken 371 vestigingen. Het totale personeelsbestand van de lokale banken omvat ongeveer 24.840 formatieplaatsen.

Wie is de eigenaar van de Regio Bank?

RegioBank is onderdeel van de Volksbank. De Volksbank heeft een bankvergunning en valt onder de depositogarantie.

Wat onderscheid Rabobank van andere banken?

Maar wat maakt Rabobank écht anders dan andere banken? Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. Dat betekent dat we de winst niet met aandeelhouders hoeven te delen. In plaats daarvan bepalen we samen met onze leden hoe en waar we een deel van die winst in de maatschappij investeren.

Hoeveel bankfilialen zijn er in Nederland?

Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Locatus, opgevraagd door Nieuwsuur. In januari 2015 hadden banken in Nederland nog 1832 vestigingen, nu zijn dat er nog 1380. Het aantal filialen daalt al langere tijd. Begin 2010 telde Nederland er nog 2657, begin 2005 nog 2135.

Welke bank heeft nog kantoren?

ABN AMRO, ING, Rabobank, RegioBank en SNS hebben fysieke bankkantoren. Hier kun je nog langsgaan om zaken te regelen.

Welke bank heeft de meeste klanten?

Kijken naar het absolute balanstotaal, dan steken de drie grootbanken – ING, Rabobank en ABN AMRO – er flink bovenuit. Gezamenlijk hebben de drie banken een marktaandeel van 82%. ING is met een balanstotaal van €937 miljard veruit de grootste bank in Nederland.

Waar valt de RegioBank onder?

SNS maakt met ASN Bank, BLG Wonen en RegioBank onderdeel uit van de Volksbank. Samen maken zij de missie bankieren met de menselijke maat van de Volksbank waar.

Wie is eigenaar Volksbank?

Uiteindelijk heeft dit geleid tot de nationalisatie van SNS REAAL en haar dochtermaatschappijen, waaronder SNS Bank N.V. zoals de bank toen heette, op 1 februari 2013. Als gevolg van de nationalisatie is de Staat nu onze enige aandeelhouder (middels de Stichting NLFI).

Wat maakt de Rabobank uniek?

Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons al 125 jaar in voor een toekomstbestendige samenleving en grote maatschappelijke uitdagingen. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen.

Wat maakt Rabobank anders?

Wat maakt de Rabobank als coöperatie ánders dan andere banken? Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. In plaats van dividend te betalen aan aandeelhouders, investeren we een deel van onze winst terug in de maatschappij.

Hoeveel bankkantoren heeft ABN Amro?

Eind vorig jaar waren er nog 77 bankkantoren met ‘ABN Amro’ op de gevel. Maar inmiddels is de sluiting van acht kantoren aangekondigd. Daarmee daalt het aantal bankfilialen naar 69. En dat aantal zal de komende periode verder dalen, tot zo’n 60, zegt Robert Swaak, ceo van ABN Amro.

Wat is de rijkste bank van Nederland?

Met een balanstotaal van €937 miljard is ING met afstand de grootste bank van Nederland. Rabobank eindigt ook dit jaar op de tweede plek met een balanstotaal van €632 miljard.