Hoe wordt de diagnose van osteoporose gesteld?

Hoe wordt de diagnose van osteoporose gesteld?

Botdichtheid/botmassa is vast te stellen door een DEXA-scan (botdichtheidsmeting). Deze scanners zijn in vrijwel ieder ziekenhuis en in sommige diagnosecentra aanwezig. Hierbij wordt de hoeveelheid mineralen in het bot (botdichtheid of botmassa) van de heup en wervels gemeten.

Welk bloedonderzoek bij osteoporose?

In de meeste gevallen zijn er bij osteoporose zelfs helemaal geen duidelijke veranderingen in het bloed aantoonbaar. Met een bloedonderzoek is dus niet vast te stellen of iemand nu wel of juist geen osteoporose heeft. Daarvoor zijn röntgenfoto’s of moderner onderzoek (DPA en DEXA) van het bot nodig.

Welke pijnstiller bij osteoporose?

Pijnstilling bij botbreuken of ingezakte wervels Paracetamol is veilig Tegen de pijn kunt u een eenvoudige pijnstiller nemen, bijvoorbeeld paracetamol. Het medicijn veroorzaakt geen maagproblemen en u kunt het goed samen gebruiken met andere medicijnen.

Hoe wordt botdensiteit gemeten?

Een botdensitometrie (ook wel BMC, BMD, botmeting of DEXA genoemd) is een onderzoek waarmee men de botdensiteit of botdichtheid kan bepalen. De verkregen botdichtheden worden vergeleken met referentiepopulatie(s). Deze vergelijking leidt tot een diagnose en berekent de kans op een fractuur.

Hoe gaat een Botdichtheidsonderzoek?

De meting van de botdichtheid gebeurt door middel van een DEXA-scan. Deze scan meet in welke mate het bot de röntgenstralen tegenhoudt. Voor deze meting wordt standaard de wervelkolom en/of de heup gebruikt. Als er sprake is van botontkalking, bevatten de botten minder kalk en laten meer röntgenstralen door.

Wat kun je zien op een DEXA-scan?

Wij meten de botdichtheid door het maken van een DEXA-scan. De afkorting DEXA staat voor Dual Energy X-ray Absorptiometry. De DEXA-scan meet de botdichtheid van uw heup en onderrug. Daarnaast brengen we uw gehele wervelkolom in beeld, zodat we eventueel hoogteverlies van wervel(s) kunnen zien.

Wat zien ze op een DEXA-scan?

Is osteoporose te zien op rontgenfoto?

Met de huidige ‘gewone’ röntgenfoto’s is osteoporose pas in een vergevorderd stadium te ontdekken, omdat minstens een derde deel van de botmineraal moet zijn verdwenen, voordat het verlies aan botmineraal op de foto duidelijk zichtbaar is geworden.

Hoe ziet een DEXA scanner eruit?

U krijgt een vierkant blok onder de benen waarbij u de benen 60-90 graden moet buigen. Tijdens het onderzoek beweegt de röntgenbuis boven de plaatsen waar gemeten wordt, dit zijn uw onderste rugwervels en een heup. Wanneer nodig kan er gekozen worden om een foto te maken van uw onderarm.