Hoe werkt een earn out?

Hoe werkt een earn out?

Een earn out is een afspraak tussen de koper en de verkoper, waarbij de betaling van een deel van de koopprijs van de onderneming afhankelijk wordt gemaakt van bepaalde toekomstige voorwaarden. Earn outs geven in de praktijk regelmatig aanleiding tot geschillen.

Hoe earn out boeken?

Om partijen te verzoenen, wordt in zo’n geval gewerkt met een aanbetaling die kan worden verhoogd naarmate vooraf bepaalde cijfers worden gehaald. In het jargon spreekt men ook wel van een ‘earn out’. Een deel van de transactieprijs wordt afhankelijk gemaakt van cijfers die in de toekomst al dan niet behaald worden.

Hoe overname boeken?

Het proces verloopt in vier stappen:

  • Identificeer de koper.
  • Bepaal de overnamedatum.
  • Identificeer en kwantificeer de verworven activa en overgenomen verplichtingen.
  • Bepaal en kwantificeer de goodwill.

Hoe boek je deelneming?

Bij de vermogensmutatiemethode is het resultaat uit je deelneming gelijk aan het aandeel in het resultaat van die deelneming. Dit betekent dat als je deelneming bijvoorbeeld €1.000.000 winst maakt en jij 60% van de aandelen bezit, je €60.000 als resultaat deelneming mag boeken in jouw resultatenrekening.

Hoe boek je negatieve deelneming?

Deelneming met negatief eigen vermogen Een deelneming waarbij een belang van minimaal twintig procent van de stemgerechtigde aandelen wordt aangehouden, wordt gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde (artikel 2: 389 lid 2 BW). Deze waardering stopt zodra deze nettovermogenswaarde nihil of lager is geworden.

Hoe staat een deelneming op de balans?

Deelneming betekent in de bedrijfseconomie dat een bedrijf een bepaald deel van de aandelen van een ander bedrijf in bezit heeft. Een deelneming moet op de balans geboekt worden als een onderdeel van de vaste activa.

Hoe wordt een deelneming fiscaal gewaardeerd?

In het algemeen worden deelnemingen fiscaal gewaardeerd tegen ‘kostprijs of lagere bedrijfswaarde’. Dit kan vennootschappelijk alsnog een (fors) lager eigen vermogen tot gevolg hebben. De belastingdienst aanvaardt echter aangiften vennootschapsbelasting waarin deelnemingen zijn gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde.

Kan een deelneming negatief zijn?

Een deelneming kan een negatief eigen vermogen hebben. Wanneer de deelneming bij de moedermaatschappij tegen nettovermogenswaarde wordt gewaardeerd is de deelneming in feite negatief. De deelneming heeft immers een negatief eigen vermogen.

Hoe waardeer je een deelneming fiscaal?