Hoe schrijf je geinterpreteerd?

Hoe schrijf je geïnterpreteerd?

Bij combinaties van twee klinkers die níét als een geheel gelezen moeten worden, is een trema nodig: geütiliseerd, geüpgraded, geïnterpreteerd, beïnvloed, enz.

Wat hoort bij interpreteren?

Luisteren = interpreteren= het geven van betekenis aan de boodschap. Op basis van de betekenis die wij geven aan de boodschap zenden wij terug welke waarde de boodschap voor ons heeft.

Wat is interpretatie gedrag?

Als iemand iets doet, kan dat op een bepaalde manier geïnterpreteerd worden. Dit is dus interpretatie van gedrag. Dit gebeurt vaak onbewust. Mensen doen iets, iemand anders heeft daar onbewust een bepaalde gedachte bij, diegene interpreteert het gedag op een bepaalde manier.

Wat betekent geëerd?

geëerd – Werkwoord 1. voltooid deelwoord van eren geëerd – Bijvoeglijk naamwoord 1. van een persoon dat hij of zij respect verdient en ook krijgt ♢ De circus directeur verwelkomde het geëerde publiek bij de voorstelling.

Wat betekent geuit?

geuit (uitspreken, te kennen geven): geen woord kunnen uiten; zich uiten, zijn denkwijze te kennen geven.

Wat is het verschil tussen observeren en interpreteren?

Interpreteren is het datgene dat je vaak automatisch na observeren doet. Je geeft betekenis aan wat jij ziet en is subjectief. Op het moment dat jij iemand zijn ogen tranerig ziet worden, interpreteer jij dit door in te schatten dat iemand emotioneel is.

Wat is de link tussen interpretatie en de binnenkant?

Wat de buitenkant van iemand teweeg brengt bij een ander noemen we het effect van het gedrag bij een andere persoon. De ander is de overkantdie het gedrag interpreteert vanuit zijn eigen referentiekader (zijn binnenkant). De wederzijdse beïnvloeding tussen mensen verloopt dus via de buitenkant.

Wat is fout interpreteren?

fout in de interpretatie van iets; fout die bestaat uit het verkeerd opvatten van iets. Net als het grondwoord fout vaak als object van het werkwoord maken.