Hoe maak je een financieel plan?

Hoe maak je een financieel plan?

Zeven minimumvereisten voor het financieel plan

  1. Omschrijf nauwkeurig je geplande activiteit.
  2. Benoem je financieringsbronnen bij de oprichting.
  3. Maak een balans.
  4. Maak een resultatenrekening.
  5. Begroot je verwachte inkomsten en uitgaven.
  6. Vermeld de aangenomen hypotheses om te komen tot een bepaalde omzet en rentabiliteit.

Is exploitatiebegroting hetzelfde als resultatenrekening?

Houd er rekening mee dat een exploitatiebegroting niet hetzelfde is als een resultatenrekening. De resultaten bereken je achteraf, nadat je de omzet en kosten hebt gemaakt. De begroting maak je vooraf, om in te schatten hoe de situatie zal zijn.

Hoe ziet een exploitatiebegroting eruit?

In een exploitatiebegroting staan de verwachte omzet en kosten van uw bedrijf voor een langere periode. Meestal van 1 tot 3 jaar. De kosten trekt u af van de omzet. Zo wordt berekend of uw bedrijf winst kan maken.

Lees ook:   Wat gebeurt er als je te weinig magnesium binnen krijgt?

Wat is doorstartplan?

Het doorstartplan verlaagt de complexiteit. Het geeft de verhoudingen tussen markt, activa en medewerkers weer en tekent de financiële haalbaarheid van de herstart af. Nu is het risico en de (potentiele) opbrengst af te wegen alvorens te beslissen om door te starten.

Wie kan financieel plan opvragen?

Financieel plan Je moet het overmaken aan de notaris bij het opstellen van de oprichtingsakte. Bij faillissement binnen de eerste drie jaar na de oprichting zal de rechter dit financieel plan opvragen bij de notaris.

Wat is exploitatierekening?

Een exploitatierekening is een overzicht van de over een bepaalde periode of binnen een bepaald project behaalde resultaten van een onderneming. De exploitatierekening is een vast onderdeel van de jaarrekening. In veel gevallen bestaat een jaarrekening uit een exploitatierekening en een balans.

Wat is het verschil tussen exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting?

Verschil exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting In een exploitatiebegroting begroot je bedragen per jaar. Deze bedragen zijn exclusief btw. In een liquiditeitsbegroting laat je per maand of per kwartaal je inkomsten en uitgaven zien. Dit geeft uiteindelijk ook een overzicht op jaarbasis.

Lees ook:   Welke stof heeft als brutoformule C5H12O?

Wat staat er op een Financieringsbegroting?

In uw financieringsbegroting staat hoe u de benodigde investeringen gaat financieren. Dit kan met eigen vermogen of met vreemd vermogen.

Wat valt er allemaal onder exploitatiekosten?

Exploitatiekosten zijn kosten die voortkomen uit het bezit of in gebruik hebben van onroerend goed. Hieronder vallen bijvoorbeeld afschrijvingen, erfpacht, huur en eventuele huurderving, belastingen, verzekeringskosten, energiekosten, onderhouds- en beheerkosten en eventuele bewaking- en beveiligingskosten.

Waarom een doorstart maken?

De belangrijkste reden om een technisch faillissement uit te lokken is meestal om een doorstart te kunnen maken zonder de zware lasten van personeel. Bij een technisch faillissement hoef je de personeelsleden van het failliete bedrijf namelijk niet over te nemen.

Wat betekent het als een onderneming een doorstart maakt?

Een doorstart van een bedrijf betekent dat na de faillissementsverklaring, de curator besluit om het bedrijf, vaak in afgeslankte vorm, door te laten draaien. Een voorbeeld is dat de rechtsvorm een BV is. Het faillissement houdt liquidatie in.

Lees ook:   Waar liggen geweien?