Hoe lang wordt dossier psycholoog bewaard?

Hoe lang wordt dossier psycholoog bewaard?

In de gezondheidszorg is de psycholoog door de wet verplicht het dossier twintig jaar lang te bewaren. Verder geldt dat een dossier niet langer bewaard wordt dan nodig is voor het doel waarvoor het is opgesteld.

Waarom een behandelend psycholoog geen verklaring afgeeft?

De Beroepscode bevat geen bepaling die het psychologen verbiedt een verklaring ten behoeve van de cliënt af te geven. Dat komt omdat de Beroepscode niet alleen van toepassing is op behandelend psychologen maar ook op psychologen die adviseren of beoordelen.

Wat zijn psychologische gegevens?

Het psychologisch rapport is het (eind)product van het psychodiagnostisch onderzoek. De inhoud van het psychologisch rapport is afgestemd op de vraagstelling en bevat tot één of meerdere personen herleidbare bevindingen, beoordelingen of adviezen (artikel 1.16 ‘Rapportage’).

Waarom een psychologisch onderzoek?

Het doel van een psychologisch onderzoek is: het beter begrijpen van uw klachten en het geven van adviezen voor verdere behandeling. De onderzoeksresultaten geven inzicht in uw sterkere en zwakkere kanten en kunnen helpen bij het vinden van een geschikte behandeling.

Hoeveel jaar na overlijden dossier vernietigen?

De bewaartermijn begint per gegeven te lopen vanaf het moment waarop dat gegeven is ‘vervaardigd’, dat wil zeggen een gegeven is opgenomen in het dossier. Na verloop van 15 jaar moet de arts deze gegevens vernietigen. Deze bewaartermijn en vernietigingsplicht gelden ook voor dossiers van overleden patiënten.

Hoe lang dossiers bewaren?

Voor particulieren geldt geen wettelijke bewaarplicht. Maar voor naheffingen door de Belastingdienst is het slim om uw administratie 5 jaar te bewaren. Voor bedrijven en zelfstandigen geldt wel een wettelijke bewaarplicht van 7 tot 10 jaar.

Hoe schrijf je Psygoloog?

Een psycholoog of psychologe is een professioneel deskundige in de psychologie; de wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijk leven (denken, voelen en streven) en …

Wat betekent psychologisch onderzoek?

Een of meer tests om een beeld te krijgen van iemands gedrag en manier van denken en iemands gevoelens. De psycholoog werkt vooral met vragenlijsten op papier of op een scherm.

Wat is een psychologisch onderzoek?

Psychologisch onderzoeku kunt hiervoor terecht bij Psychiatrie en Medische Psychologie. Bij een psychologisch onderzoek wordt op een geordende manier informatie verzameld via afname van psychologische testen, met als doel om een antwoord te geven op een specifieke vraag.