Hoe heet een priesteropleiding?

Hoe heet een priesteropleiding?

Om Priester te worden volgt men een opleidng aan een universiteit of intern binnen een Seminarie. Dat is een interne opleiding onder leiding van een rector. Andere begeleiders zijn de decaan voor de inhoud van de studie en een spirituaal, die er is voor studenten als geestelijk begeleider.

Hoe noem je een pastoor?

Pastoor, pastor, zielzorgend priester, geestelijk hoofd van een rooms-katholieke, ook wel protestantse kerkelijke gemeente; zielenherder. De woorden pastor en pastoor zijn afgeleid uit Latijn pastor, dat ‘herder’ betekent (zie ook Herder).

Wat is verschil tussen pastoor en pastor?

Priesters die de titel pastoor dragen, zijn benoemd in een parochie of dragen de verantwoordelijkheid voor een aantal parochies (vandaag pastorale eenheden of federaties genoemd). Een pastor met één ‘o’ is een benaming die in de jaren 80 is ontstaan in de context van het pastoraat in de gezondheids- en welzijnszorg.

Hoe noem je een vrouwelijke pastoor?

Pastor of pastoor Dat baart veel vrouwen en mannen zorgen. De kans dat je als je in een zorgvoorziening terechtkomt, een vrouwelijke pastor aan je bed krijgt, is groot. Ook in parochies nemen parochie-‘assistenten’, vaak vrouwen, allerlei vormen van leiderschap op zich.

Wat is het meervoud van pastoor?

Woordherkomst en -opbouw

enkelvoud meervoud
naamwoord pastoor pastoors
verkleinwoord pastoortje pastoortjes

Wat zijn de zeven sacramenten van de katholieke kerk?

Het doopsel, het vormsel, de biecht, de heilige communie of eucharistie, de priesterwijding, het huwelijk en de ziekenzalving. Het waren de belangrijkste overgangsrituelen in het leven van middeleeuwse katholieke gelovigen.

Wat mag een pastor?

Een pastoor is een gewijde priester, aan wie door een bisschop de zorg over een parochie is toevertrouwd. Op grond van zijn wijding mag deze pastoor voorganger zijn in de eucharistie, en de sacramenten van de katholieke kerk toedienen: doop, communie, vormsel, doop, huwelijk, biecht, ziekenzalving.

Wat betekend pastor?

kerkelijke functionaris voor de zielzorg. iemand die vanuit de kerk belast is met de zielzorg; kerkelijke functionaris die mensen helpt en begeleidt.