Hoe begint bipolaire stoornis?

Hoe begint bipolaire stoornis?

Het is nog niet bekend hoe een bipolaire stoornis ontstaat. Wel zijn er bepaalde omstandigheden bekend, waarin je meer risico loopt op een manische depressie. Het gaat meestal om een combinatie van biologische, sociale en psychologische factoren. De stemmingsstoornis komt evenveel voor bij mannen als bij vrouwen.

Kan een bipolaire stoornis op latere leeftijd ontstaan?

Waarschijnlijk openbaart zich een bipolaire stoornis bij 10% van de mensen na het 50ste levensjaar (Hirschfeld e.a., 2003). Dit hoofdstuk gaat over patiënten ouder dan 60 jaar met een bipolaire stoornis.

Welke episoden komen voor bij een bipolaire stoornis?

De bipolaire stoornis is een (meestal) terugkerende stemmingsstoornis, waarbij in de tijd afgebakende perioden (episoden genoemd) van manie, hypomanie en depressie elkaar afwisselen. Tussen deze episoden heeft iemand meestal perioden van een normale stemming.

Lees ook:   Hoe werkt een compact disc?

Kan je een relatie hebben met iemand die bipolair is?

Een bipolaire stoornis heeft invloed op je relatie met de ander. Tijdens stemmingsepisoden moet je soms de rol van verzorger vervullen. In stabiele periodes moet dan gezocht worden naar hernieuwde autonomie en gelijkwaardigheid binnen de relatie.

Hoe weet je dat je een bipolaire stoornis hebt?

Bij een bipolaire stoornis heb je tenminste een keer een manische periode of een hypomanische periode meegemaakt. Een manie is een periode met een verhoogd energieniveau, verhoogde stemming, verminderde slaapbehoefte en versneld denken.

Hoe merk je dat iemand bipolair is?

Bij een bipolaire stoornis heeft u manische periodes en depressieve periodes. Tussendoor zijn er periodes waarin u zich normaal voelt. U bent veel actiever en opgewekter dan u gewend bent. U wordt snel boos als iets niet gaat zoals u het wilt.

Welke leeftijd begint bipolaire stoornis?

Hoewel een eerste episode op elke leeftijd kan optreden, begint de stoornis meestal tussen het 15e en 24e jaar. Dit is voor mannen en vrouwen gelijk.

Lees ook:   Hoe vaak mag je bij elkaar slapen?

Hoe oud worden mensen met bipolaire stoornis?

De levensverwachting van mensen die lijden aan een ernstige psychische stoornis, zoals schizofrenie, zware depressie of een bipolaire stoornis, is tien tot vijftien jaar korter dan gemiddeld, zo blijkt uit een Brits onderzoek. Zij sterven relatief vaak al op vroege leeftijd aan kanker of hartfalen.

Wat zijn de gevolgen van een bipolaire stoornis?

Gevolgen bipolaire stoornis

  • minder energie;
  • gewichtstoename of andere lichamelijke gevolgen door medicatie;
  • negatieve invloed op carrière/studie(vermoeidheid, episodes, concentratie);
  • voortdurende angst voor terugval;
  • relatieproblemen (vriendschappen/familie/onbegrip/’in de steek gelaten’);

Is bipolair ernstig?

Een bipolaire stoornis is een ernstige psychische aandoening die niet vanzelf overgaat en voorkomt bij 1 tot 2 procent van de Nederlandse bevolking.

Hoe moet je omgaan met iemand die bipolair is?

Vraag waar u iemand wel en niet bij kunt helpen. Probeer een balans te vinden tussen afstand en nabijheid. Gebruik uw energie om actief aan de slag te gaan en te leren omgaan met de situatie. Bijvoorbeeld door samen met uw familielid een cursus over de bipolaire stoornis te volgen.

Lees ook:   Wat is een ontstoken oog bij uw hond?

Wat doen mensen die bipolair zijn?

Bij een bipolaire stoornis heeft u manische en depressieve periodes. In een manische periode bent u veel opgewekter, actiever en zelfverzekerder dan u gewend bent. Of u voelt zich opgejaagd, doet dingen zonder er goed over na te denken en wordt sneller boos dan normaal.