Wie zit er in het schoolbestuur?

Wie zit er in het schoolbestuur?

Het is verantwoordelijk voor het goed functioneren van een of meerdere scholen.

  • Om die taak te vervullen, werft het bestuur personeel aan: een directie, leerkrachten, ondersteunend personeel, paramedisch personeel …
  • Een schoolbestuur werkt ook een pedagogisch project uit voor de school of scholen onder zijn bevoegdheid.

Wat mag je van een school verwachten?

Wat mag u van de school verwachten? De school zorgt voor een veilig klimaat, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. De school stelt zich tot doel de aanwezige talenten van elk kind maximaal te ontwikkelen. Om dat te bereiken stellen we hoge eisen.

Hoe ziet een schoolbestuur eruit?

Daarbij kan het dagelijks bestuur worden uitgeoefend door een bestuurscomissie, stichting of een openbaar rechtspersoon. Het bijzonder onderwijs wordt bestuurd door een stichting of vereniging. Tegenwoordig zie je veel bovenschoolse besturen, die dus de eindverantwoordelijkheid dragen over meerdere scholen.

Wat is mijn schoolbestuur?

U kunt de contactgegevens van uw schoolbestuur opvragen op het secretariaat van uw school, in het schoolreglement of u kunt de schoolbesturen terugvinden ((opent in nieuw venster)) via de website Scholen en onderwijsaanbod. Bij elke school staan de contactgegevens van het schoolbestuur vermeld.

Wat verwacht je van een leraar?

De leerkrachten verwachten wederzijds respect van de ouders. De ouders onderschrijven bij de inschrijving van hun kind de christelijke identiteit van de school. De school verwacht dat ouders tijdig contact opnemen als er bijzonderheden zijn waarbij het beter is onderling contact te hebben.

Hoe vaak mag je blijven zitten op de basisschool?

In de wet staat niet wanneer en hoe vaak leerlingen mogen doubleren. Wel staat in de wet dat leerlingen de basisschool verlaten aan het einde van het schooljaar waarin zij veertien jaar zijn geworden (Art. 39 lid 4 WPO).