Wie mag vragen naar medische gegevens?

Wie mag vragen naar medische gegevens?

Je kunt de bedrijfsarts, behandelend arts of huisarts toestemming geven om medische gegevens op te vragen bij, of te verstrekken aan, een andere arts. De bedrijfsarts mag alleen medische gegevens van jou opvragen bij een andere arts als dat nodig is.

Is het toegestaan om te vragen of ziekte werkgerelateerd is?

Concrete informatie die u mag vragen en registreren Hoe lang uw werknemer denkt dat de ziekte gaat duren. Wat zijn/haar lopende werkzaamheden en afspraken zijn. Of de ziekte van de werknemer verband houdt met een arbeidsongeval. Maar u mag niet vragen of het verzuim werkgerelateerd is.

Wie mag gezondheidsgegevens verwerken?

Verder geldt nog een aanvullende eis namelijk dat deze gezondheidsgegevens alleen mogen worden verwerkt door of onder verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar die gebonden is aan beroepsgeheim of verplicht is tot geheimhouding.

Wat mag niet in het Verzuimdossier?

Wat mag niet in het verzuimdossier? In het verzuimdossier mag de ziekte of aandoening zelf of de oorzaak daarvan niet benoemd worden. Dus termen als ‘rugklachten’ en ‘klachten aan houdings- en bewegingsapparaat’ mogen niet.

Hoe lang moet je een Verzuimdossier bewaren?

Het is echter redelijk om een verzuim/re-integratiedossier niet langer dan twee jaar na einddatum dienstverband te bewaren. Ook bij werknemers met een niet beëindigd dienstverband kunnen dossiers die langer dan 2 jaar geleden zijn gesloten verwijderd worden. Hierbij wordt alleen de inhoud van het dossier verwijderd.

Wat valt er onder medische gegevens?

In een medisch dossier staan jouw medische gegevens zoals onderzoeksuitslagen, röntgenfoto’s, verwijsbrieven, de medicijnen die jij slikt en jouw aandoening. De zorgverlener is verplicht om deze gegevens bij te houden. Zo ontstaat er een beeld van jouw gezondheidssituatie.

Wat valt onder medische gegevens AVG?

Informatie over de inenting van een kind zijn persoonsgegevens die iets zeggen over de gezondheid van een kind, een eventueel ziekterisico of medische voorgeschiedenis. Voor de verwerking van deze gegevens gelden de regels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).