Wie mag parkeren op laden en lossen?

Wie mag parkeren op laden en lossen?

Het in- en uit laten stappen van personen valt hier niet onder. Het opladen van elektrische auto’s valt hier ook niet onder. Parkeren is wanneer een voertuig langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen van personen of voor het laden en lossen.

Is een pakket bezorgen laden en lossen?

Doorgaans zult u een post- of pakketbezorger die u ophoudt moeten dulden. Veelal zal het stilstaan op de rijbaan niet zijn verboden omdat er sprake is van het onmiddellijk laden- en lossen van goederen. Daarnaast beschikken veel post- en pakketbezorgers over een ontheffing voor bepaalde verkeersregels.

Wat betekent betalend uitgezonderd parkeerkaart?

Een onderbord met de vermelding “betalend” duidt aan dat de bestuurder de betaalparkeerkaart moet gebruiken. De vermelding “betalend” wordt aangevuld met de vermelding “uitgezonderd bewoners” voor de personen die in het bezit zijn van de bewonerskaart bedoeld in artikel 27.1.4.

Lees ook:   Wat betekent het om voorzitter te zijn?

Wat betekent uitgezonderd parkeerkaart?

Deze categorieën zijn vrijgesteld: Alle voertuigen die geen auto’s zijn (motorfietsen); Voertuigen die bestuurd worden door een persoon met een handicap die de speciale parkeerkaart voor gehandicapten plaatst; Bewoners die een bewonerskaart hebben als de signalisatie duidelijk vermeldt: “uitgezonderd bewoners”.

Hoelang mag je ergens parkeren?

8 uur binnen de bebouwde kom: Binnen de bebouwde kom is het verboden op de openbare weg auto’s, slepen en aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na elkaar te laten parkeren. Dit verbod geldt niet op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht.

Wat betekent uitgezonderd bewoners?

De vermelding “betalend” wordt aangevuld met de vermelding “uitgezonderd bewoners” voor de personen die in het bezit zijn van de bewonerskaart. Parkeren toegelaten. Parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen.