Wie mag in een personeelsdossier inzien?

Wie mag in een personeelsdossier inzien?

Wie heeft toegang tot mijn personeelsdossier? Uw personeelsdossier is alleen toegankelijk voor personen voor wie toegang tot deze gegevens noodzakelijk is om hun werkzaamheden te kunnen doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw directe leidinggevende of medewerkers van de afdeling personeelszaken.

Wat mag een werkgever monitoren?

Monitoren in het geheim Geheime controles van een werknemer door de werkgever zijn alleen toegestaan wanneer de verdenking van een misdrijf bestaat. Daarnaast mogen de gegevens, die door de heimelijke monitoring zijn verzameld, alleen gebruikt worden voor het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Wat doet de AVG?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Wat betekent de afkorting AVG?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Is mijn leidinggevende mijn werkgever?

Formeel is dus Zorgwerk je werkgever. De opdrachtgever van Zorgwerk is dus je feitelijk leidinggevende, die verantwoordelijk is voor jouw welzijn op de werkvloer.

Kan iemand mijn surfgedrag zien?

Je provider kan je internetverkeer inzien, maar mag dit niet delen of opslaan. Sinds 2015 is de bewaarplicht wet afgeschaft. Hierdoor mogen internetproviders internetgeschiedenis en locatiegegevens niet meer opslaan. Veel mensen vragen zich af of je internetprovider de geschiedenis van je surfgedrag kan inzien.

Wat hoort er in een personeelsdossier te zitten?

Als werkgever ben je verplicht een actueel personeelsdossier bij te houden voor al je werknemers. Hierin bewaar je de persoonlijke gegevens en informatie over het functioneren en de positie van je medewerkers. Sommige gegevens, zoals de beloning, ben je wettelijk verplicht te administreren.

Wat mag niet in het personeelsdossier?

Medische gegevens mag een werkgever in principe niet opnemen in het personeelsdossier. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag deze gegevens verwerken. Ook wanneer de medewerker bij zijn ziekmelding vrijwillig informatie verstrekt over zijn arbeidsongeschiktheid, mag de werkgever dit niet opslaan in het dossier.

Kan mijn werkgever mij verbieden ergens anders te werken?

Uw werkgever mag in zo’n geval een verbod op nevenwerkzaamheden in uw arbeidscontract opnemen. Dit kan worden gedaan door een specifieke bepaling in het arbeidscontract of door te verwijzen naar bijvoorbeeld een CAO of personeelshandleiding.