Wie mag ik mijn BSN nummer geven?

Wie mag ik mijn BSN nummer geven?

Organisaties buiten de overheid mogen uw BSN gebruiken als dit in een wet staat. En alleen voor het doel dat in de wet staat omschreven. Een zorgverlener (zoals uw huisarts of tandarts) is bijvoorbeeld verplicht uw BSN te gebruiken. Dat staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.

Wat mag een bemiddelaar doen met het BSN van een klant?

De klant (burger) moet immers het BSN in diezelfde situatie ook aan de aanbieder bekend maken. De bemiddelaar mag in die situaties dus het BSN gewoon namens de klant doorgeven aan de aanbieder. De bemiddelaar mag het BSN uiteraard niet voor zijn eigen administratie gebruiken, of voor een ander doel.

Lees ook:   Wat is feitelijk loon ABU?

Wat heb je nodig om een BSN aan te vragen?

U kunt geen sofinummer meer bij ons aanvragen. Voortaan ontvangt u een burgerservicenummer als u zich inschrijft bij de gemeente. Iedereen moet zich inschrijven bij een gemeente, ook als u tijdelijk in Nederland komt wonen.

Hoeveel cijfers heeft een BSN nummer?

Het nummer bestaat uit 9 cijfers. Heeft u een identiteitsbewijs, maar staat uw BSN daar niet op? Dan kunt u bij de gemeente uw BSN opvragen.

Hoe word je BSN nummer bepaald?

Hoe wordt het burgerservicenummer gemaakt Burgerservicenummers worden toegekend door de gemeente. Elke gemeente heeft daarvoor een ‘voorraad’ nieuwe, unieke nummers, die worden op een centraal punt in Nederland aangemaakt en verstrekt.

Hoe BSN nummer aanvragen als buitenlander?

Als u buiten Nederland woont, doet u dit in persoon bij een van de 19 gemeenten met een RNI-loket in Nederland. In een aantal gevallen is het mogelijk om een BSN te krijgen via een andere organisatie, bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of de Belastingdienst.

Lees ook:   Hoe start je een eigen muzieklabel?

Wat is een burgerservicenummer?

Het burgerservicenummer (BSN) is een persoonsnummer dat in de eerste plaats bedoeld is voor het contact tussen burgers en de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken en zorgverzekeraars.

Waarom mag een zorgverlener het burgerservicenummer gebruiken?

Ja, dat mag. Zorgverleners zijn wettelijk verplicht het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken. Bijvoorbeeld voor het uitwisselen van uw gegevens met andere zorgverleners en met zorgverzekeraars. Dat betekent dat bijvoorbeeld uw huisarts, tandarts, apotheek en ziekenhuis uw BSN vastleggen in hun administratie.

Welke overheidsorganisaties mogen gebruik maken van uw burgerservicenummer?

Alle overheidsorganisaties mogen gebruik maken van uw burgerservicenummer (BSN). Andere organisaties mogen uw BSN gebruiken als dit in een wet staat.