Wie is verantwoordelijk voor vervuilde grond?

Wie is verantwoordelijk voor vervuilde grond?

Ben ik verantwoordelijk voor de bodemverontreiniging rond mijn huis? Als eigenaar van een stuk grond bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze grond. U moet bodemvervuiling voorkomen en de verontreiniging die u veroorzaakt zo snel mogelijk en geheel verwijderen (saneren).

Wat kost een bodemsanering?

De kosten liggen tussen de €100 en €250 per kubieke meter grond. De grootste kostenpost wordt gevormd door de afvoer van de vervuilde grond. Ook de reiniging van de verontreinigde grond draagt bij aan de hoge prijzen.

Wat zit er in vervuilde grond?

De belangrijkste bodemvervuilers zijn oude bestrijdingsmiddelen, zware metalen, cyaniden, PAK’s, en aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen. Heb je een moestuin? Informeer dan of de bodem vervuild is (geweest). Sommige vervuilende stoffen worden door groente en fruit opgenomen, en liften zo mee jouw lichaam in.

Hoe misbruikt de mens de bodem en hoe komt de bodem hierdoor in gevaar?

In de buurt van chemische wasserijen zitten soms vluchtige oplosmiddelen in de grond of in het grondwater. Deze stoffen kunnen verdampen en zo in een woning terechtkomen. Als mensen dagelijks groenten en fruit eten uit een moestuin met verontreinigde grond, dan kunnen zij te veel van bepaalde stoffen binnenkrijgen.

Wie betaalt kosten bodemsanering?

Is de vervuiler niet meer te achterhalen, dan is doorgaans de huidige eigenaar of gebruiker van de verontreinigde bodem of de projectontwikkelaar aansprakelijk voor de vervuiling en moet deze de uitvoering van de sanering betalen.

Wat kost vervuilde grond saneren?

Het reinigen van vervuilde bodem kosten vaak een enorme hoeveelheid energie per m3 om de verontreiniging tot de gewenste waarde te saneren. De kosten variëren van circa € 100,- tot € 250,- per m3. Doorgaans is de grootste kostenpost is vaak de afvoer en het reinigen van de desbetreffende grond.

Wat is ernstige bodemverontreiniging?

Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging als meer dan 25 kubieke meter (m3) grond en/of het grondwater in een bodemvolume van meer dan 100 m3 gemiddeld boven de interventiewaarde is verontreinigd.

Wat zijn de gevolgen van bodemvervuiling?

Verontreinigende stoffen in de bodem kunnen ecosystemen aantasten als gevolg van de opname door planten en bodemorganismen. Hierbij kunnen andere stoffen een rol spelen dan bij de humane risico’s. Bij 2-5% van alle gevallen waar risico’s worden verwacht spelen ecologische overwegingen mede een rol.

Wat is de oorzaak van bodemvervuiling?

Oorzaken bodemverontreiniging Bodemverontreiniging is in het verleden vooral veroorzaakt door bedrijven. Bijvoorbeeld door chemische wasserijen, verffabrieken of autosloperijen die zware metalen en chemische stoffen gebruikten. Of landbouwbedrijven die met bestrijdingsmiddelen en meststoffen werkten.