Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

AVG-eisen verantwoordelijke en verwerker Als verwerkingsverantwoordelijke blijft u altijd verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u verwerkt. Ook wanneer u die verwerking uitbesteedt aan een verwerker. Uw klanten, burgers, patiënten etc. hebben hun persoonsgegevens immers met ú gedeeld.

Wat is een Subverwerker?

Een subverwerker is diegene die namens de bewerker (een deel) van de persoonsgegevens verwerkt. Met andere woorden, als de bewerker (ook wel: verwerker) gebruik maakt van een derde om (een deel van de) persoonsgegevens te verwerken, wordt gesproken van een sub-bewerker (ook wel: sub-verwerker).

Wat is nodig voor het mogen verwerken van gegevens?

In de AVG staan de volgende 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens: U heeft toestemming van de persoon om wie het gaat. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken omdat u dit wettelijk verplicht bent.

Wie is verantwoordelijk AVG?

De opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor alles wat er binnen zijn organisatie gebeurt maar ook voor alles wat er door leveranciers mee gedaan wordt. Zou de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen dan komt hij in eerste instantie bij de opdrachtgever uit, deze is immers aansprakelijk.

Wat moet er in een Verwerkingsregister staan?

Wat staat in het verwerkingsregister?

  • naam en contactgegevens van uw bedrijf.
  • eventuele andere organisaties waarmee u bepaalt welke gegevens u verwerkt en hoe.
  • de functionaris voor de gegevensbescherming (als u die heeft)
  • het doel van de gegevensverwerking.
  • een beschrijving van de personen van wie u gegevens verwerkt.

Hoe lang is een opt in geldig?

Hoe lang is een opt-in geldig? In de wet staat geen specifieke termijn opgenomen hoe lang een opt-in geldig is. Wat vooral van groot belang is, is dat de ontvanger bij iedere e-mailing de mogelijkheid heeft om zich snel en gemakkelijk uit te schrijven.

Wat is het recht op vergetelheid?

Het recht op vergetelheid houdt in dat u in bepaalde gevallen verplicht bent om iemands gegevens te verwijderen als diegene hierom vraagt. Bijvoorbeeld als de gegevens niet meer nodig zijn of als die persoon zijn toestemming intrekt.

Wat is een Subverwerker AVG?

Een subverwerker is een partij die namens de verwerker persoonsgegevens verwerkt voor de verantwoordelijke. Dit is vaak het geval wanneer verwerkers andere partijen inschakelen voor de uitvoering van de verwerking.