Wie is toezichthouder AVG?

Wie is toezichthouder AVG?

De AP is een zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid. De AP is aangewezen als toezichthouder op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Het bestuur van de AP heeft de leiding over de organisatie.

Hoeveel mensen werken er bij de Autoriteit persoonsgegevens?

De Autoriteit Persoonsgegevens wil in 2021 uitbreiden naar 324fte. Momenteel werken er zo’n 180 mensen bij de Nederlandse privacywaakhond. De uitbreiding valt samen met een verhuizing naar een grotere locatie, waar plaats is voor maximaal 400 werknemers.

Welke gegevens mag de gemeente opvragen?

Persoonsgegevens in de BRP Dan staan ook hun gegevens bij uw gegevens vermeld. Denk aan de namen, geboortedatum, geboorteplaats en het burgerservicenummer. Dit kan belangrijk zijn, bijvoorbeeld als een minderjarige een paspoort of identiteitskaart wil aanvragen.

Lees ook:   Wie is de baas van LEGO?

Waar staat de AVG voor?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Welk artikel is de AVG?

Artikel 2. 1 Deze wet en de daarop berustende bepalingen zijn van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede op de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Kan mijn werkgever mij controleren?

Mag mijn werkgever mij stiekem controleren? Uw werkgever mag u controleren zonder dat u dat weet. Dit mag alleen als uw werkgever denkt dat u iets doet wat niet mag. Uw werkgever mag u bijvoorbeeld controleren als hij u verdenkt van diefstal.

Hoe kun je zien wie er bij je ingeschreven staat?

Of hoeveel personen er ingeschreven staan? U kunt geen overzicht krijgen van wie er ingeschreven staan op uw adres. Op dit moment kunt u alleen nagaan hoeveel mensen er op uw adres ingeschreven staan.

Lees ook:   Hoeveel liter zijn de plastic afvalzak?

Kan ik een overzicht krijgen van instanties die mijn persoonsgegevens hebben opgevraagd?

Kan ik een overzicht krijgen van instanties die mijn persoonsgegevens hebben opgevraagd? Ja, dat kan. De gemeente kan u een overzicht leveren van instanties die uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) hebben geraadpleegd. Het overzicht is gratis.