Wie is er bevoegd voor onderwijs?

Wie is er bevoegd voor onderwijs?

Het ministerie is bevoegd voor de organieke regeling van het hele onderwijs (van kleuter- tot hoger onderwijs), met inbegrip van onderwijsinspectie, personeelswetgeving, leerlingenvervoer, schoolgebouwen (inclusief Scholen van Morgen), leerlingenbegeleiding, studiebeurzen, internationalisering,…

Hoe is het onderwijs in België georganiseerd?

Een leerling volgt van zijn zesde tot en met zijn twaalfde levensjaar primair onderwijs op een basisschool. De lagere school bestaat uit zes leerjaren. In het laatste jaar haalt de leerling een getuigschrift basisonderwijs waarmee het naar het eerste leerjaar A van het secundair onderwijs gaat.

Which cities allocated the most to schools in FY2017?

allocated between 21% and 89% of their funds to schools through weighted student funding formulas in FY2017 and/or FY2018. These are Baltimore City, Boston, Chicago, Cleveland, Denver, Douglas County (Colorado), Houston, Indianapolis, Jefferson County (Colorado), Metro

What is a traditional government run school?

Traditional Government-Run Schools. The government interacts with its own schools (known as public schools) at the federal, state, and local level. Each level of government provides a different amount of funding to schools and requires varying degrees of accountability within the schools and school districts.

How are funds allocated to the school level?

funds to be allocated to the school level. It must also allocate a “significant portion of funds,” including state and local funds and eligible federal funds, to the school level based on the number of students in a school and an LEA-developed formula that determines per-pupil weighted

Is there a school-level finance data for public schools?

A separate development relevant to many aspects of public elementary and secondary education finance has been increasing interest in the collection and reporting of school-level finance data for public schools. While historically there have not been