Wie is de eigenaar van een paard?

Wie is de eigenaar van een paard?

Een paard is in iemands eigendom indien het paard door diegene is aangekocht, gefokt of verkregen via een schenking of nalatenschap. Het is echter niet altijd eenvoudig om de eigendom van een paard aan te tonen. Om te beginnen is een paspoort of stamboekpapier geen eigendomsbewijs van een paard.

Hoe bewijs je dat paard van jou is?

Je kunt het eigendom het beste aantonen met een koopovereenkomst. Die is uitgebreider en geeft meer bewijs dan enkel een factuur. Alle afspraken liggen vast op schrift en met deze overeenkomst kun je dus onbetwist aantonen dat het paard jouw eigendom is.

Kan je eigenaar zijn van een paard?

Het Burgerlijk Wetboek zegt over eigendom: “Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben.” En hoewel een paard geen zaak is volgens de wet, zijn de wettelijke bepalingen die gelden voor zaken ook van toepassing op dieren.

Hoe weet ik of mijn paard op mijn naam staat?

Via de website van de RVO kun je controleren bij welke instantie(s) het paard geregistreerd staat. Dit kun je ook laten doen bij de dierenarts die de keuring doet.

Hoe zet je een paard op je naam?

Wie registreert wat?

  1. De eigenaar/houder van een paard, pony, ezel of zebra zorgt dat het dier een paspoort heeft.
  2. De paspoort uitgevende instantie zorgt voor de registratie van het paspoort bij RVO.
  3. De locatiehouder registreert de locatie waar paardachtigen verblijven door een UBN aan te vragen.

Wie is de houder van een paard?

547 BW). Behoudens andersluidende overeenkomst is de eigenaar van de merrie eigenaar van het veulen dat die merrie voortbrengt.

Hoe registreer ik mijn paard?

Het registreren van paarden gebeurt via het chippen in combinatie met het aanvragen van een paspoort bij een paard. Dat verloopt via paspoort uitgevende instanties (ppi). Zij mogen dit namens RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) uitgeven en registreren de gegevens van het paard in hun database.

Is UELN hetzelfde als Levensnummer?

De ID-code (UELN-levensnummer of chipnummer) van het dier.

Waar kan ik UELN nummer vinden?

Dit UELN blijft overal en altijd gelden voor dit paard, zodat het aan de hand van dit nummer steeds traceerbaar is. Het UELN wordt ook geregistreerd in de centrale gegevensbank. De regels rond het toekennen van het UELN vindt u terug op de UELN-website.

Wat als je je paard niet registreert?

Lokale administratie voor tijdelijke verplaatsingen De houder van een locatie moet naast de registratie bij RVO ook een lokale administratie bijhouden van paarden die tijdelijk aan- of afwezig zijn. Dit kan middels een eigen gekozen softwareprogramma of in een map of schrift op de locatie zelf.

Hoe paard van eigenaar veranderen?

Een officiële eigenaarswijziging is enkel mogelijk aan de hand van het originele stamboekdocument (paspoort) van het paard of de pony. Voor paarden of pony’s met een paspoort moeten de gegevens ingevuld worden op de voorziene bladzijden. Op welke bladzijden dit zich bevindt, hangt af van de aard van het paspoort.