Welke woorden horen bij samen?

Welke woorden horen bij samen?

bij elkaar, bijeen, collectief, eensgezind, gezamenlijk, met elkaar, met z’n allen, opgeteld, saam, saampjes, samsam, tegelijk, tezamen, totaal, verzameld.

Wat betekent het woord saampjes?

met ons tweeën; met elkaar. met ons tweeën (“met z’n tweeën”); met elkaar; in gezelschap van elkaar. Met de bijgedachte aan intimiteit, gezelligheid, genoeglijkheid, plezier. Voorbeelden: Saampjes.

Wat voor woord is samen?

samen – bijwoord uitspraak: sa-men 1. bij of met elkaar ♢ we gaan samen naar de markt 1. het is samen 100 gulden [totaal 100 gulden] 2.

Wat schrijf je aan elkaar?

Aan elkaar of los

  • Samenstellingen van twee of meer woorden schrijf je in het Nederlands aan elkaar.
  • Getallen tot duizend en en samenstellingen met honderd en duizend schrijf je aan elkaar: tweeënzestig, zeshonderd, twaalfduizend.

Is het aanelkaar of aan elkaar?

En hoe zit het bijvoorbeeld met bij elkaar / bijelkaar en met elkaar / metelkaar? Correct zijn: aan elkaar, bij elkaar en met elkaar. Elkaar staat los achter het voorzetsel. Een combinatie van een voorzetsel (zoals aan, bij en met) en elkaar schrijf je vrijwel altijd los.

Wat is een synoniem voorbeeld?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: voorbeeld (zn): illustratie, monster, proef, proefstuk, prototype, staal, staaltje.

Hoe vind je de woordsoorten?

Als je de zin ‘Mijn moeder heeft gisteren op de markt appels gekocht’ taalkundig ontleedt, levert dat het volgende op:

  • mijn = bezittelijk voornaamwoord.
  • moeder = zelfstandig naamwoord.
  • heeft = hulpwerkwoord (van tijd), persoonsvorm.
  • gisteren = bijwoord (van tijd)
  • op = voorzetsel.
  • de = lidwoord.
  • markt = zelfstandig naamwoord.

Hoe gebruik je verwijswoorden?

Verwijswoorden verwijzen terug naar iets wat eerder genoemd is, of wijzen vooruit naar iets dat kort daarna vermeld zal worden. Zo voorkom je herhaling van dezelfde woorden. Het gebruik van verwijswoorden zorgt ervoor dat onze tekst vlot leesbaar wordt.

Hoe schrijf je twee woorden aan elkaar?

Samenstellingen van twee of meer woorden schrijf je in het Nederlands aan elkaar. Een samenstelling is een woord dat is opgebouwd uit twee of meer woorden die ieder zelfstandig kunnen voorkomen.