Welke vragen stelt een verzekeringsarts?

Welke vragen stelt een verzekeringsarts?

De verzekeringsarts bespreekt met u uw lichamelijke en psychische klachten. Ook vraagt de arts naar wat u op een dag doet, naar uw contact met familie en vrienden, wat uw hobby’s zijn en wat u in het huishouden doet. Op basis van hetgeen u de arts vertelt, vult hij/zij de zogenoemde ‘functionele mogelijkhedenlijst’ in.

Hoelang duurt een IVA aanvraag?

De wachttijd voor een IVA-uitkering is twee jaar (104 weken).

Wat vraagt een verzekeringsarts UWV?

De verzekeringsarts van UWV bespreekt met u uw lichamelijke of psychische klachten. Hij vraagt wat u wel en niet kunt doen en of u daarbij last heeft van pijn of andere problemen. Bijvoorbeeld: Bij rugklachten: hoeveel kunt u tillen en dragen?

Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid?

Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid? Indien je arbeidsongeschikt wordt en aan de voorwaarden voldoet, maak je aanspraak op een uitkering van het ziekenfonds. Belangrijk is wel dat je tijdig en op correcte wijze je ziekenfonds verwittigt .

Wat is een arbeidsongeschikte zelfstandige?

Als arbeidsongeschikte zelfstandige mag je in principe zelf niet meer beroepsactief zijn (uitzonderingen zijn mogelijk – zie onder). Dit betekent niet dat er geen activiteit meer mag plaatsvinden in je onderneming. De onderneming kan verder actief blijven.

Wie bepaalt de arbeidsongeschiktheid voor de WIA?

Wie bepaalt hoeveel procent arbeidsongeschikt ik ben voor de WIA? De arts en de arbeidsdeskundige van UWV bepalen uw mate van arbeidsongeschiktheid. Dit gebeurt door een sociaal-medische beoordeling. U krijgt die beoordeling als u na 2 jaar ziekte niet of niet volledig aan het werk kunt.

Wat bedraagt de arbeidsongeschiktheidsuitkering voor zelfstandigen?

Hoeveel bedraagt de arbeidsongeschiktheidsuitkering voor zelfstandigen? Het bedrag van je uitkering bij arbeidsongeschiktheid hangt af van je gezinssituatie: Met gezinslast: 62,08 euro per dag Alleenstaande: 49,68 euro per dag