Welke vragen stel je bij een aanbesteding?

Welke vragen stel je bij een aanbesteding?

Zo stel je slimme vragen op voor de Nota van Inlichtingen

  1. Houd het gewenste antwoord in je achterhoofd.
  2. Geef goede argumenten.
  3. Vraag de aanbestedende dienst om beargumentering bij een negatief antwoord.
  4. Houd de aanbestedingswet erbij wanneer je vragen stelt.

Wat is een Verificatiegesprek?

Een verificatiegesprek is de laatste fase van een aanbesteding. Tijdens een verificatiegesprek worden de beoordelingsresultaten besproken, geef je aan waar de leverancier nog bepaalde aanpassingen moet doen in zijn voorstel en neem je de contractvoorwaarden door.

Wat is de grens voor aanbesteding?

de drempel voor werken wordt € 5.382.000 exclusief btw (is nu nog € 5.350.000,-); de drempel voor leveringen en diensten voor centrale overheid wordt € 140.000 exclusief btw (is nu nog € 139.000,-); de drempel voor leveringen en diensten voor decentrale overheid wordt € 215.000 exclusief btw (is nu nog € 214.000,-).

Lees ook:   Kun je met 100 euro betalen?

Wat moet je aanbesteden?

Uw organisatie moet een opdracht Europees aanbesteden: als uw organisatie een aanbestedende dienst is in de zin van de Aanbestedingswet 2012; als de geraamde waarde van de opdracht de Europese drempelbedrag overschrijdt.

Hoeveel dagen tussen NvI en inschrijving?

De termijn voor het verstrekken van nadere inlichtingen in de inschrijvingsfase is aangepast naar aanleiding van de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012. De termijn bedraagt nu uiterlijk 10 dagen (in plaats van 6 dagen) voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingen.

Wat is een schouw aanbesteding?

Bij veel aanbestedingen is er een schouw. Het woord heeft vele definities zoals aanzien, beoordelen, controleren, inspecteren en keuren. Bij een aanbesteding is het eigenlijk gewoon een bezichtiging. Een mogelijkheid om verschillende locaties te bekijken van de aanbestedende dienst.

Wat is de nota van inlichtingen?

Wat is een Nota van Inlichtingen? Een nota of NvI is niets anders dan een door de opdrachtgever beantwoorde vragenlijst over de opdracht. Deze nota is inzichtelijk voor iedereen die wil meedingen naar deze aanbesteding, zodat iedereen dezelfde informatie tot zich krijgt.

Lees ook:   Hoe weet ik of mijn kat schildklierproblemen heeft?

Wat is een model K verklaring?

Met het overleggen van een ingevulde en ondertekende Model-K verklaring verklaart de inschrijver dat zijn inschrijving niet is beïnvloed door een onrechtmatige mededingingsafspraak gemaakt met concurrenten (samenspanning).

Wat is een gunningsbeslissing?

De term gunning wordt gebruikt voor de laatste fase van een aanbesteding. De inschrijver die voldoet aan de inschrijvingsvereisten en/of gunningscriteria krijgt de opdracht gegund. Een ander woord voor gunning is opdrachtbevestiging. De gunningsbeslissing dient schriftelijk meegedeeld te worden aan alle inschrijvers.

Wat is de gunningsfase?

Gunningsfase is de tweede fase van de niet-openbare aanbestedingsprocedure, waarin het beperkte aantal geselecteerde gegadigden uitgenodigd wordt om een inschrijving te doen.

Wat is de waarde van een gestanddoeningstermijn?

Onder gestanddoeningstermijn wordt verstaan: de termijn gedurende welke een inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen, nadat de uiterlijke termijn voor inschrijving is verstreken. Een inschrijver kan zijn inschrijving intrekken tot aan het moment voorafgaande aan de opening van de inschrijving.

Lees ook:   Wat betekent CBR bij Honda?