Welke vormen van geneesmiddelen zijn er?

Welke vormen van geneesmiddelen zijn er?

Vormen van geneesmiddelen

 • Oraal (via mond en slokdarm) – denk aan tabletten, dragees, capsules, drankjes, poeders, etc.
 • Intraveneus (dmv injectie in een ader)
 • Intramusculair (injectie in een spier)
 • Subcutaan (onderhuidse injectie)
 • Rectaal (via de anus) – bijvoorbeeld met een zetpil of een klysma.

Welke 5 observatiepunten zijn er bij het toedienen van medicijnen?

Controleren. Controleer bij losse medicatie: juiste cliënt, juiste medicijn, juiste hoeveelheid, juiste tijd, juiste vorm.

Wat is een enterale toediening?

Het rechtstreeks in de maag of de dunne darm inbrengen van voedingsstoffen en andere stoffen. Enterale voeding kan toegediend worden in vloeibare vorm m.b.v. een nasogastrische sonde (NS) die in de neus ingebracht wordt en die men laat afdalen in de farynx (of de keelholte) tot aan de slokdarm en vervolgens de maag.

Lees ook:   Wat is taalbeschouwing in ruimere zin?

Hoe worden verschillende medicijnen ingedeeld?

Geneesmiddelen kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld, bijvoorbeeld naar toepassingsgebied (antidepressiva, slaapmiddelen, anti-epileptica, antihypertensiva), naar chemische verwantschap (steroïden) en naar werking.

Wat valt onder transcutane toediening?

Het kan ook betrekking hebben op middelen die door de huid heen hun werking uitoefenen op daaronder gelegen weefsels (transcutaan of transdermaal). Daarnaast bestaat er ook een (relatief klein) aantal medicijnen dat op de huid kan worden aangebracht, om effect te hebben op het hele lichaam (zie hier).

Welke controles zijn onderdeel van de regel van 5?

De regel van 5 staat voor:

 1. Het juiste medicijn?
 2. De juiste patiënt?
 3. Het juiste tijdstip?
 4. De juiste wijze van toedienen?
 5. De juiste dosis?

Waar let je op met medicatie delen?

Check of de vijf basisregels kloppen: juiste cliënt, juiste tijdstip, juiste medicijn, juiste tijdstip, juiste manier van toedienen en juiste dosis; Voorkom als zorgverlener direct huidcontact met het medicijn.

Wat is Enteraal en parenteraal?

Lees ook:   Wat betekent Keuzekorting bij Karwei?

Parenteraal is de toedieningsvorm van geneesmiddelen of voeding anders dan via het maag-darmstelsel (enteraal). Parenterale toedieningsvormen zijn bijvoorbeeld: injectie (subcutaan, intradermaal, intramusculair)

Hoe kun je medicijnen indelen in welke groepen?

Indeling naar toedieningsvorm

 • oraal (via mond en slokdarm) – tablet, dragee, capsule, drank, poeder.
 • intraveneus (door middel van injectie in een ader)
 • intramusculair (injectie in een spier)
 • subcutaan (onderhuidse injectie)
 • rectaal, via de anus door middel van een zetpil of klysma.

Wat is parenterale medicatie?

Parenteralia is een overkoepelende term voor geneesmiddelen of voeding die via injectie of infusie worden toegediend of die worden geïmplanteerd.

Hoe kun je medicatie aftekenen?

Als je medicatie geeft moet je zelf de medicatie controleren en aftekenen. Anders weet je zelf niet of je het juiste geeft. En je moet zelf aftekenen voor wat je hebt gedaan en dat dat klopt. Jantiene Faas 4/9/2017.

Wat is de verantwoordelijkheid voor medicatie toedienen?

Je dient als zorgmedewerker medicijnen toe als de cliënt dit zelf niet kan, of de verantwoordelijkheid niet kan dragen. Als je als zorgmedewerker de verantwoordelijkheid hebt voor het toedienen van de medicatie aan de cliënt, zijn de volgende punten van belang: Gereed maken van medicatie (en eventueel: malen) Klaarzetten, aanreiken, toedienen.

Lees ook:   Kan ABN Amro omvallen?

Welke geneesmiddelen kunnen worden toegediend?

Geneesmiddelen kunnen op verschillen manieren worden toegediend. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: Oraal (via mond en slokdarm) – denk aan tabletten, dragees, capsules, drankjes, poeders, etc. Intraveneus (dmv injectie in een ader)