Welke speeltoestellen moeten gekeurd worden?

Welke speeltoestellen moeten gekeurd worden?

Wie keurt mijn speeltoestel? In Nederland moeten alle speeltoestellen die niet bedoeld zijn voor privé-gebruik volgens het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) gekeurd worden. Deze keuringen moeten uitgevoerd worden door een erkende Aangewezen Keuringsinstantie (AKI), TÜV Nederland is zo’n AKI.

Hoe vaak moeten speeltoestellen gekeurd worden?

Als je een uniek, nieuw toestel bouwt of laat maken, wat vaak gebeurd in natuurspeeltuinen, dan moet deze gekeurd worden met een stukskeuring. Dit kan je laten doen door een AKI. Een keuring doe je 1x, namelijk bij de oplevering van de speelplek, daarna moet je jaarlijks inspecties doen.

Hoe hoog mag een speeltoestel zijn?

Hoe hoog mag een speeltoestel zijn? In de wet is vastgelegd dat de maximale hoogte van een speeltoestel 2,5 meter mag zijn. Dit is belangrijk, want een erg hoog speeltoestel kan voor problemen met buren zorgen.

Wie controleert speeltoestellen?

Speeltoestellen moeten regelmatig (frequentie niet nader gespecificeerd) geïnspecteerd worden. De beheerder controleert zelf of het gebruik van het toestel nog steeds veilig is. Met de resultaten van deze inspecties moet ook beoordeeld worden welke acties ondernomen moeten worden voor het veilig houden van het toestel.

Welke ondergrond speeltoestel?

Vanaf een hoogte van 1 meter is een speciale ondergrond onder speeltoestellen verplicht. Dit kan bijvoorbeeld boomschors of (speciaal) valzand zijn. Deze materialen moeten een minimale laagdiepte hebben van 30 cm en mogen gebruikt worden tot een valhoogte van 3 meter.

Was wetgeving speeltoestellen?

Voor speeltoestellen is een speciale wet opgesteld; het Warenwetbesluit Attractie – en Speeltoestellen (WAS), waarin vermeld staat dat alle speeltoestellen in de openbare ruimte veilig moeten zijn. Het WAS is dus van toepassing op speeltoestellen in de publieke ruimte.

Hoe hoog mag een speelhuisje in de tuin zijn?

U mag het speelhuisje, tot 2,5 meter hoogte, vergunning vrij plaatsen in uw tuin waar u wilt. Dit betreft echter de bestuursrechtelijke kant van uw vraag. Daarnaast bepaalt het civielrechtelijke burenrecht dat buren elkaar geen hinder mogen toebrengen.

Welke ondergrond schommel?

Houtsnippers in de tuin zijn ideaal voor onder de schommel of om de zandbak heen als bodembedekker. De voordelen van houtsnippers: Een oplossing die niet al te duur is. Een goede valdempende werking.