Welke specialist behandelt hernia?

Welke specialist behandelt hernia?

Is er vooral een rugprobleem, dan is een bezoek aan de orthopeed meer aangewezen. Bij zeer langdurige of moeilijke rugproblemen kan ook de hulp worden ingeroepen van pijnteams of pijncentra en recent ook rugadviescentra. Hierbij kunnen ook psychologen en arbeidsgeneeskundigen een functie hebben.

Waar wordt de PTED operatie uitgevoerd?

Dit is een nieuwe operatie waarbij via een klein sneetje aan de zijkant van de rug een kijkbuis met een camera wordt ingebracht. Via de opening tussen twee wervels kan de hernia dan worden verwijderd. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving.

Hoe kan een hernia behandeld worden?

Hernia behandeling Hoe kan een hernia behandeld worden? Een doorgezakte of doorgebogen houding veroorzaakt namelijk grote spanning op de hele rug. Een actieve houding van de lage rug is beter. Let op de houding bij het tillen. Ga goed door je knieën wanneer je een zwaar voorwerp tilt.

Wat is een hernia injectie?

De injectie bevat een ontstekingsremmende vloeistof en wordt aangebracht ter hoogte van de beknelde zenuw en de uitpuilende tussenwervelschijf. Dankzij deze hernia behandeling neemt de zwelling rondom de zenuw af, waardoor de patiënt veel minder pijn ervaart. Om de plaats van de hernia te bepalen is eerst een MRI-scan nodig.

Wanneer is de hernia hoog in de rug?

Als de hernia hoog in de rug aanwezig is, kan er ook buikpijn ontstaan. Bij een sterke beklemming van de zenuw kan een hernia leiden tot plasproblemen, verlammingsverschijnselen en gevoelsstoornissen. Dit wordt een acute hernia genoemd. Hoesten, niezen en persen verhogen de druk op de wervelkolom.

Wat is acute hernia?

Bij een sterke beklemming van de zenuw kan een hernia leiden tot plasproblemen, verlammingsverschijnselen en gevoelsstoornissen. Dit wordt een acute hernia genoemd. Hoesten, niezen en persen verhogen de druk op de wervelkolom. Dit kan de pijn versterken.

https://www.youtube.com/watch?v=bVuOMua60NU