Welke soorten visserij zijn er?

Welke soorten visserij zijn er?

De visserij kan je opdelen in kustvisserij, zeevisserij en zoetwatervisserij. Voor Nederland is de kust- en zeevisserij het belangrijkste. De zoetwatervisserij is klein. De kustvisserij vist in daarvoor aangewezen wateren.

Wat zijn trawlnetten?

Een trawler of treiler is een vissersschip dat met een trechtervormig net (Engels: trawl) vist. Bij het voortslepen van het trawlnet ondergaan de twee rechtopstaande scheerborden weerstand in het water waardoor zij elk een kant uitgaan en er daardoor een horizontale opening ontstaat.

Wat is Trawlervisserij?

Trawl = Zakvormig sleepnet, dat bij de bodemtrawlvisserij over de zeebodem wordt gesleept, om garnalen, platvis, rondvis en haring te vangen. Bij de pelagische trawlvisserij wordt een zwevend net gebruikt om haringachtigen te vangen….

Wat is overbevissing?

situatie waarin een natuurlijke visstand door de mens te intensief geƫxploiteerd wordt. Bij overbevissing van een vissoort zal bij vergroting van de visserij-inspanning de totale vangst niet toenemen, maar constant blijven of zelfs dalen; hierbij neemt de vangst per schip af.

Waar wordt er gevist?

De visserij is op verschillende manieren in te delen: Naar het milieu waar gevist wordt: zoetwater, brak water of zeewater; daarnaast is er de viskwekerij of aquacultuur. Naar de ligging van het visgebied (gedeeltelijk overlappend met het vorige criterium): zee-, kust-, riviervisserij etc.

Wat is pelagische visserij?

De pelagische visserij maakt gebruik van zogenaamde vriestrawlers die enkele weken op reis zijn om vissoorten te vangen, die zich in het midden van de waterkolom bevinden en in grote scholen bijeen zwemmen.

Wat zijn de problemen bij overbevissing?

Door overbevissing raken de visvoorraden langs de kusten langzaam leeg en beginnen vissers zich steeds meer te richten op kleinere vissoorten. Eerst worden de grote roofvissen gevangen, daarna de vissen die op de volgende plek in de voedselketen staat en daarna de volgende. De hele voedselketen wordt zo afgevist.

Welke vis is overbevist?

Zeebaars: deze vis wordt sterk overbevist, wel is er een enkele kweekvis te vinden met ASC-keurmerk. Zeeduivel: een geliefde vis in restaurants maar er is veel bijvangst en overbevissing waardoor dit alles behalve duurzaam is.