Welke soort monumenten zijn er?

Welke soort monumenten zijn er?

Nederland kent vier soorten monumenten: rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten en dorpsgezichten.

Wat is een procedure tot aanwijzing?

Procedure. Vóór aanwijzing wordt in ieder geval advies gevraagd aan burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het monument ligt. De eigenaar kan tijdens de procedure zijn mening geven via een schriftelijke zienswijze en een hoorzitting. Een eigenaar kan geen verzoek indienen tot aanwijzing als rijksmonument.

Wat mag je verbouwen aan een monument?

Heb ik een vergunning nodig voor verbouwing of restauratie van een beschermd monument? Voor verbouwing of restauratie van uw monument heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor sloopwerk, een nieuwe uitbouw, het opnieuw voegen van een hele gevel of de vervanging van historisch glas in een raam.

Wat is het monument van Nederland?

Lijst (alfabetisch naar plaats)

Object Jaar Plaats
Huis met de Hoofden 1622 Amsterdam
Museum Amstelkring 1663 Amsterdam
Oude Kerk 1300 Amsterdam
Paleis op de Dam 1655 Amsterdam

Wat betekend het monument?

mo·nu·ment (het; o; meervoud: monumenten) 1iets dat opzettelijk bestemd is om de herinnering aan iem. of iets te bewaren; = gedenkteken2gebouw, terrein enz., van algemeen belang vanwege schoonheid, wetenschappelijke waarde enz.

Hoeveel rijksmonumenten zijn er?

Nederland heeft bijna 62.000 rijksmonumenten.

Wat betekent wonen in een rijksmonument?

Het bewonen van een monument is uniek en geeft een bijzondere sfeer. De geschiedenis is vaak van het pand af te lezen. Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (external link) is er vaak veel te leren over uw pand en de geschiedenis ervan.