Welke schoolkosten zijn verplicht?

Welke schoolkosten zijn verplicht?

Als ouder betaalt u geen lesgeld voor uw kind in het voortgezet onderwijs. De meeste boeken krijgt uw kind van school. Sommige lesmaterialen moet wel u zelf betalen. De school kan ook een ouderbijdrage vragen.

Is TSO bijdrage verplicht?

Elke school moet deze tussenschoolse opvang (TSO) organiseren als ouders erom vragen. U betaalt hiervoor een bijdrage.

Is ouderbijdrage vrijwillig?

De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan de school van hun kind. Het schoolbestuur stelt vast hoe hoog deze bijdrage is. Het schoolbestuur bepaalt ook waaraan de school de ouderbijdrage besteedt. De medezeggenschapsraad van de school moet hiermee instemmen.

Is ouderbijdrage verplicht op middelbare school?

Vanaf 1 augustus 2021 moeten alle leerlingen mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Scholen zijn verplicht dit expliciet te vermelden in de schoolgids.

Lees ook:   Kun je worden teruggezet in functie?

Wat valt onder ouderbijdrage?

Schoolkosten voor rekening ouders Niet alle schoolkosten vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage. Er zijn twee soorten kosten die ouders zelf moeten betalen: materialen die (meestal) langer meegaan dan een jaar en eigendom van de ouders blijven. opvang, op de tussenschoolse opvang (tso) of buitenschoolse opvang (bso)

Hoeveel is de vrijwillige ouderbijdrage?

De ouderbijdrage is officieel vrijwillig, maar veel scholen maken dat niet duidelijk. Landelijk is de gemiddelde ouderbijdrage 57 euro, maar op sommige scholen zijn bedragen boven de 600 euro geen uitzondering.

Is vrijwillige ouderbijdrage aftrekbaar?

Nee. Een ouderbijdrage is niet aftrekbaar als gift. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 7 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AN7742, al aangegeven dat een vrijwillige ouderbijdrage niet aftrekbaar is.

Is ouderbijdrage verplicht op school?

Ja! Wat de school ook zegt, de vrijwillige ouderbijdrage is nooit verplicht. Wel kan de school een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra activiteiten of voorzieningen, zoals een excursie, reis of aanvullend lesmateriaal. Dit moet de school dan aan het begin van elk jaar vragen aan je ouders.

Lees ook:   Is Uber-app gratis?