Welke regels gelden er voor alcohol?

Welke regels gelden er voor alcohol?

Alcoholwet sinds 1 juli 2021 Sinds 1 juli 2021 vervangt de Alcoholwet de Drank- en Horecawet en zijn er nieuwe regels: Supermarkten, slijterijen en webwinkels mogen maximaal 25% korting geven op alcoholische dranken. Mensen die alcohol online bestellen, moeten hun leeftijd aangeven.

Waar is de alcoholgrens 16?

In Denemarken en Cyprus mag je al drinken vanaf zestien jaar, maar mag je pas binnen in een bar vanaf achttien jaar. De zestienjarige Denen mogen dus wel thuis stomdronken worden, maar niet op café. Ook in Luxemburg en Italië mag je eender welk drankje uitkiezen om je zestiende verjaardag mee te vieren.

Waarom is de Alcoholwet veranderd van 16 naar 18 jaar?

De wet is aangepast omdat de gezondheidsrisico’s van alcohol voor jongeren erg groot zijn. De leeftijdsgrens kan ook helpen om overlast door alcoholgebruik van jongeren te voorkomen. Mensen die voor hun werk alcohol schenken of verkopen moeten goed opletten voor wie de drank bedoeld is.

Waarom na 8 uur geen alcohol?

Je kunt op dit moment drinken op het terras, in de buitenlucht, met genoeg afstand tussen elkaar. Om 20.00 uur gaat het terras dicht, en dan is het ‘onwenselijk’ dat mensen nog een fles drank gaan halen. Zo wil het kabinet dus voorkomen dat mensen massaal het terras verruilen met de huiskamer.

Is er een alcoholverbod?

Uw gemeente bepaalt op welke plekken u alcohol mag drinken. Op sommige openbare plekken is het verboden om alcohol te drinken. Een gemeente neemt dit op in haar Algemene Plaatselijke Verordening. Hier vindt u bijvoorbeeld wat wel en niet mag bij het gebruik van alcohol.

Wat is een alcoholvergunning?

Met een Alcoholvergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden: De aanvrager en leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid.

Wat mag je drinken als je 16 bent?

Wie 16 of 17 jaar is, mag alcohol drinken, zij het alleen bier, wijn of schuimwijn. Alle andere alcoholische dranken zijn verboden onder 18 jaar.

Wat zijn de leeftijdsgrenzen voor alcohol in de rest van Europa?

Uit het overzicht blijkt dat in 2018 7 van de 28 EU-landen voor de winkelverkoop en voor de horecaverkoop van zwak-alcoholhoudende dranken een leeftijdsgrens kennen van 16 of 17 jaar. Tot die 7 landen behoren België en Duitsland. In 21 landen is de leeftijdsgrens minimaal 18 jaar.