Welke procespartij maakt een dagvaarding op in het strafrecht en wie in het burgerlijk recht?

Welke procespartij maakt een dagvaarding op in het strafrecht en wie in het burgerlijk recht?

Het starten van een procedure bij de rechter; in een strafproces gebeurt dat door een dagvaarding of een oproep door de officier van justitie, in een civiel proces door een dagvaarding door de eisende partij aan de gedaagde partij of een verzoekschrift aan de rechter.

Welke rechtbank is bevoegd dagvaarding?

In een dagvaardingsprocedure is meestal de rechter van de woonplaats van gedaagde relatief bevoegd. Als je een (rechts)persoon wil dagvaarden die in Amsterdam woont of haar statutaire zetel heeft, zal je dus bij de rechter in Amsterdam terecht moeten.

Wie maakt de dagvaarding?

De procedure begint met een dagvaarding. In de dagvaarding legt u uit wat het conflict is en wat u wilt. De tegenpartij (gedaagde) kan reageren. Een gerechtsdeurwaarder schrijft de dagvaarding, ondertekent deze, reikt deze uit aan de andere partij (betekenen) en stuurt de dagvaarding naar de kantonrechter of rechtbank.

Wat is een procespartij?

burgerlijk procesrecht: eisende/verzoekende of gedaagde/verwerende partij in een gerechtelijk proces.

Hoe gaat een dagvaarding in zijn werk?

De dagvaarding is de eerste proceshandeling. De procedure is aanhangig zodra de dagvaarding door een deurwaarder aan de gedaagde is betekend. Hierdoor wordt de gedaagde opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. De dagvaarding bevat de eis en de gronden daarvan.

Welk rechtsmiddel kan een eiser instellen als hij het niet eens is met de uitspraak gedaan bij verstekvonnis?

Verzet na verstek Als de rechter de vordering van de eiser heeft toegewezen en dus een (eind)vonnis heeft gewezen, dan kun je het verstek niet meer zuiveren. De enige optie om jezelf nog te kunnen verweren is door in verzet te gaan. Verzet wordt ingesteld bij de rechter die het verstekvonnis heeft gewezen.

Welke strafrechter is bevoegd?

Overtredingen worden in principe behandeld door de kantonrechter, misdrijven door de politierechter of de meervoudige strafkamer. Als u minderjarig bent, wordt uw zaak in principe voorgelegd aan de jeugdstrafrechter (kinderrechter).

Hoe werkt een dagvaardiging?

In een dagvaardingsprocedure vraagt u het oordeel van de kantonrechter over een conflict. De procedure begint met een dagvaarding. In de dagvaarding legt de eiser uit wat het conflict is en wat hij wil. De tegenpartij (gedaagde) kan reageren.

Waarom krijg ik een dagvaarding?

Als u van een strafbaar feit wordt verdacht, ontvangt u een strafrechtelijke dagvaarding. In het geval van een strafzaak wordt de dagvaarding door een officier van justitie opgesteld. Hierin kunt u lezen waar u precies van verdacht wordt en wat uw rechten zijn.