Welke personen kan je ten laste nemen?

Welke personen kan je ten laste nemen?

U kunt, wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, de volgende personen ten laste nemen:

  • uw ascendenten (ouders, grootouders),
  • uw (half)broers en (half)zussen,
  • de personen die u – toen u kind was – ten laste hadden. Bijvoorbeeld een tante die u, na het overlijden van uw ouders, tijdens uw jeugd ten laste heeft genomen.

Wat betekent aantal personen ten laste?

“De persoon ten laste” is de persoon die niet over een inkomen beschikt of een netto jaarinkomen heeft dat lager is dan 3.330 € (1/1/2020) , exclusief de kinderbijslag en de onderhoudsuitkeringen voor kinderen, en die onder hetzelfde dak woont als de aanvrager.

Hoeveel verdien ik meer met mijn vrouw ten laste?

Het huwelijksquotiënt wordt dus toegevoegd aan de beroepsinkomsten van de partner met het laagste beroepsinkomen tot hij/zij 30% bereikt van het totale beroepsinkomen van de beide partners samen. Het huwelijksquotiënt bedraagt maximum 11.090 euro (aanslagjaar 2021, inkomsten 2020).

Lees ook:   Waar ben je overal geweest?

Hoe bereken je de netto bestaansmiddelen?

Voorbeeld: Uw kind heeft in 2021 een bruto onderhoudsuitkering van 6.000 euro ontvangen. Enkel het deel dat 3.410 euro overschrijdt, dus 2.590 euro, wordt in rekening genomen als bestaansmiddel. Na aftrek van de forfaitaire kosten (2.590 euro x 20% = 518 euro) bedraagt het netto bedrag 2.072 euro.

Heb je personen ten laste bij het ziekenfonds?

Als ouder, grootouder of overgrootouder van de gerechtigde kan je aansluiten als persoon ten laste. Hetzelfde geldt als je ouder, grootouder of overgrootouder bent van de echtgenoot of echtgenote van de gerechtigde. Of zelfs als je stiefvader of stiefmoeder bent.

Kan je uw vrouw ten laste nemen?

Uw echtgenote kan niet als persoon ten laste worden beschouwd. Enkel kinderen, broers of zussen, (groot)ouders en pleegouders kunnen fiscaal ten laste worden genomen. De huwelijkspartner of de wettelijk samenwonende partner kan nooit fiscaal ten laste zijn.

Hoeveel mag mijn vrouw verdienen?

Hoeveel onbelast verdienen? Als we dit laatste op nihil stellen en uitgaan van alleen de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, betekent dit dat er dit jaar tot een bedrag van bijna € 595 per maand kan worden verdiend zonder dat er belasting hoeft te worden betaald.

Lees ook:   Hoe verlaagt amlodipine uw bloeddruk?

Welk bedrag mag je maximaal verdienen om nog ten laste te zijn van je ouders?

Als je ouders samen worden belast, ben je niet meer fiscaal ten laste van de ouders als je netto-bestaansmiddelen meer dan € 3 410 bedragen. Als je ouders alleen worden belast, geldt een hogere grens van € 4 920.