Welke overtreding komt op strafblad?

Welke overtreding komt op strafblad?

Denk daarbij bijvoorbeeld aan baldadigheid, openbare dronkenschap, onverzekerd rijden, rijden zonder rijbewijs, gevaar op de weg veroorzaken en vele andere overtredingen komen altijd op het strafblad.

Waarom valt een overtreding niet onder een misdrijf?

In het Nederlands strafrecht staat een overtreding in tegenstelling tot een misdrijf. Overtredingen zijn over het algemeen minder ernstig dan misdrijven, maar op de zwaarste overtredingen staat een hogere straf dan op de lichtste misdrijven. Een poging tot en de voorbereiding van overtredingen is niet strafbaar.

Hoelang blijft overtreding op strafblad?

Bij overtredingen blijven de gegevens 5 jaar bewaard (als er een taakstraf of vrijheidsstrafvoor is opgelegd blijven ze 10 jaar bewaard). Voor misdrijven blijft het 20 jaar; of 30 jaar bewaard (als de maximale straf van het strafbare feit 6 jaar of meer is) en. Bij zedenmisdrijven blijft het 80 jaar bewaard.

Heb je een strafblad bij proces verbaal?

Misdrijven. Met betrekking tot misdrijven worden als justitiële gegevens aangemerkt de zaken waarvan het proces-verbaal door het openbaar ministerie of de procureur-generaal bij de Hoge Raad op grond van artikel 76 van de Wet op de rechterlijke organisatie in behandeling is genomen.

Kan een werkgever mijn strafblad opvragen?

Een “gewone” werkgever kan de gegevens niet opvragen. In het “Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens” wordt geregeld wie de gegevens kan opvragen. In het algemeen betreft het onderdelen van de overheid zelf.

Welke drie verschillen zijn er tussen een misdrijf en een overtreding?

In het algemeen zijn misdrijven de ernstigere strafbare feiten, zoals overvallen, diefstal, moord, alcohol en verkeer, en handel in drugs. Overtredingen zijn de overige lichtere strafbare feiten. Bijvoorbeeld verkeersovertredingen en openbaar dronkenschap.

Hoe lang blijft iets op je strafblad staan Belgie?

(Verkeers-)overtredingen blijven in principe gedurende drie jaar staan op het uittreksel uit jouw strafregister. Daarna worden ze automatisch uitgewist. Wanbedrijven en misdaden blijven er in principe altijd op staan.