Welke middelen vallen niet onder de Opiumwet?

Welke middelen vallen niet onder de Opiumwet?

Medicijn valt niet onder de Nederlandse Opiumwet Het gaat hierbij om medicijnen waarvoor u een recept heeft gekregen van uw huisarts of specialist.

Welke medicijnen moet je aangeven bij de douane?

Voor medicijnen die onder de Opiumwet vallen, moet u een Schengenverklaring of een medische verklaring aanvragen. Dit hangt af van het land waar u naar toe gaat. Opiaten zijn bijvoorbeeld slaapmiddelen, sterke pijnstillers, ADHD-medicijnen of medicinale cannabis. Het medicijnpaspoort is geen geldig reisdocument.

Wat is een Medicijnverklaring?

Medicijnverklaring mee op reis. Sommige medicijnen mag u niet zonder verklaring meenemen op reis naar het buitenland. Afhankelijk van het middel wat u gebruikt en het land waar u naartoe reist, kan het zijn dat u daar een verklaring voor nodig heeft.

Welke medicijnen mogen niet mee in het vliegtuig?

Medicijnen meenemen op reis binnen de Opiumwet

  • Medicinale cannabis.
  • Zware pijnstillers (denk aan Morfine).
  • Slaap- en kalmeringsmiddelen (denk aan Valium en Seresta).
  • Medicijnen voor behandeling van ADHD (denk aan Ritalin en medicijnen met de werkzame stof methylfenidaat).

Wat is de Opiumwet en welke medicijnen vallen onder deze wet?

De Opiumwet bestaat uit lijst I en II. Op lijst I staan middelen die volgens de overheid een onaanvaardbaar groot risico met zich meebrengen zoals harddrugs, zware pijnstillers en Ritalin. Op lijst II staan softdrugs en slaap- en kalmeringsmiddelen.

Waarom valt Tramadol niet onder de Opiumwet?

Tramadol valt niet onder de Opiumwet, in tegenstelling tot de iets zwaardere opiaten/opioïden als onder meer morfine en methadon. Tramadol wordt gebruikt als pijnstiller (analgeticum) bij matige tot ernstige pijn en als hoestprikkel-onderdrukker (antitussivum). Het is uitsluitend op recept verkrijgbaar.

Welke middelen staan in de Opiumwet?

In de Opiumwet wordt gewerkt met twee lijsten drugs. Op lijst I staan drugs met een onaanvaardbaar risico, ook wel harddrugs genoemd (zoals cocaïne, amfetamine, MDMA (XTC), heroïne en LSD). Op lijst II staan drugs waarvan de risico’s minder groot zijn dan van de drugs op lijst I, ook wel softdrugs genoemd.

Kan ik medicijnen meenemen in mijn handbagage?

Mogen medicijnen en babyvoeding mee? Medicijnen en dieetvoeding mogen mee in je handbagage. De verpakking mag groter zijn dan 100ml.

Welke medicatie mag mee in handbagage?

Voor handbagage in het vliegtuig gelden strenge eisen. Verpakkingen van vloeistoffen en gels mogen maximaal 100 ml bevatten. Alleen vloeibare medicijnen mogen in grotere verpakkingen zitten. Dan moet u wel kunnen aantonen dat die medicijnen op naam staan van u (of uw kind), bijvoorbeeld met een medicijnoverzicht.