Welke landen behoren tot de EVA landen?

Welke landen behoren tot de EVA landen?

De Europese Vrijhandelsassociatie (EVA, of EFTA in het Engels) bestaat uit 4 lidstaten:

  • Liechtenstein.
  • Noorwegen.
  • IJsland.
  • Zwitserland.

Is Polen een Europees land?

Momenteel zijn 27 landen lid van de Europese Unie….EU-landen gesorteerd op alfabet.

land Polen
opp. (km2 x1000) 312,7
7,4%
BNP ($, miljard) 1.202,8
6,2%

Wat is EU EVA land?

Deze vrijhandelsorganisatie is in 1960 opgericht en bestaat op dit moment uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. De Europese Vrijhandelsassociatie (EVA, Engelse afkorting EFTA) is een handelsblok waarin de samenwerking minder ver gaat dan in de Europese Unie.

Wat is een Evaland?

Welke landen zitten er in de EVA? EVA staat voor Europese Vrijhandelsassociatie. In het Engels heet de associatie EFTA (European Free Trade Organisation). Het is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

Is Turkije EVA land?

Daarnaast zijn enkele derde landen, die geen EVA-land zijn, aangesloten bij de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer. Dat zijn: Turkije.

Welke zijn derde landen?

De term ‘derde landen’ wordt vaak gebruikt als het gaat om afspraken tussen twee of meer EU-lidstaten i en een ander land. Het begrip ‘derde landen’ wordt ook buiten de Europese context door andere internationale organisaties gebruikt voor landen die geen lid zijn van die organisatie.

Is Turkije lid van de EER?

Landen van de EER zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Ijsland, Italië, Hongarije, Kroatië, Letland, Liechtenstein , Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd …