Welke kantoorkosten zijn aftrekbaar?

Welke kantoorkosten zijn aftrekbaar?

Deze kosten zijn aftrekbaar: Telefoon- en internetkosten als deze strikt zakelijk worden gebruikt; Verzekeringen; Huur- of afschrijvingskosten van het deel van jouw huis dat gebruikt wordt voor de zaak; Schoonmaakkosten en dergelijke (enkel voor de werkruimte);

Hoeveel belasting betaal ik over verkoop zakelijk pand?

Je moet belasting betalen over de verkoopprijs, met een vermindering van de boekwaarde. Verkoop je bijvoorbeeld de inventaris voor € 50.000 en heeft deze nog een boekwaarde van € 20.000, dan heb je een boekwinst van € 30.000. Over dat bedrag moet je belasting betalen.

Welke kosten aftrekbaar werkruimte?

Naast de vergoeding voor het ter beschikking stellen van de werkkamer aan je onderneming mag je ook overige kosten van de werkkamer, zoals energiekosten, behang- en schilderwerk, stoffering en aanwezige inventaris (bureau, kast, lamp) in aftrek brengen. Deze kosten hebben dus betrekking op de werkruimte.

Is bedrijfsruimte aftrekbaar?

Als u bedrijfsruimte huurt, kunt u alle kosten die u voor de bedrijfsruimte maakt, aftrekken van de opbrengsten van uw onderneming. Tot deze kosten behoren onder meer: de huur. de energiekosten, verzekeringskosten, schoonmaakkosten en dergelijke.

Wat is een zelfstandige werkruimte?

Uw werkruimte is een zelfstandige werkruimte Bijvoorbeeld: De werkruimte heeft een eigen ingang of opgang. De werkruimte heeft sanitaire voorzieningen. U zou de werkruimte kunnen verhuren aan een derde.

Wat wordt verstaan onder representatiekosten?

Representatiekosten zijn kosten die je als ondernemer maakt om jouw zaak goed te presenteren, waar geen directe tegenprestatie aan verbonden is. Denk bijvoorbeeld aan feestjes, etentjes en zakelijke kleding. In beginsel zijn kosten aftrekbaar.

Hoeveel belasting betaal ik bij verkoop van mijn zaak?

Bij de verkoop van een eenmanszaak, een maatschap, een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap ben je inkomstenbelasting verschuldigd tegen het tarief van box 1 (maximaal 52 procent). Bij een besloten vennootschap betaalt u inkomstenbelasting tegen het tarief van box 2 (26,25 procent).

Welke kosten zijn 100 aftrekbaar?

Kosten binnen je onderneming zijn 100% aftrekbaar. Hierbij hoort onder meer het kantoormateriaal, sociale bijdragen en verzekeringen. Ook specifieke beroepskledij (bijvoorbeeld een doktersjas, veiligheidsschoenen of de schort van een slager) mag je ingeven.

Wat is een kwalificerende werkruimte?

Een kwalificerende werkruimte is een zelfstandig gedeelte van de eigen woning die in principe beschikt over een eigen opgang of ingang en eigen sanitair. Deze werkruimte mag worden verhuurd aan een derde. Bovendien moet de DGA minimaal 70% van zijn inkomen vanuit de werkruimte verdienen.

Kan ik een bedrijfspand prive kopen?

Als u een eigen bedrijf heeft, kunt u een beleggingspand op twee manieren aankopen: via uw eigen zaak of privé. De keuze die u maakt kan later niet meer worden aangepast voor de Belastingdienst, tenzij omstandigheden drastisch zijn gewijzigd.

Kun je als particulier een bedrijfspand kopen?

Bedrijfspand financieren voor eigen gebruik met hypotheek Je kunt een bedrijfspand voor eigen gebruik financieren met een hypotheek: een lening met een relatief lange looptijd. Denk aan minimaal 5 jaar, maar vaker 10 à 20 jaar. Voor je zakelijke hypotheek betaal je maandelijks rente en aflossing.