Welke interventies zijn er in de zorg?

Welke interventies zijn er in de zorg?

6 lichte interventies voor de sociaal werker

 1. Een praatje maken.
 2. Benoemen wat je ziet.
 3. Het goede voorbeeld geven.
 4. Meehelpen met een huishoudelijke klus.
 5. Mensen het woord geven.
 6. Social media inzetten.

Welke verpleegkundige interventies zijn er?

Afhankelijke interventies zijn interventies die de verpleegkundige op voor- schrift van de arts uitvoert. Bij medische voorschriften gaat het meestal om het toedienen van medicatie, infuustherapie, diagnostische onderzoeken, behande- lingen, dieetvoorschriften en activiteiten.

Hoe voorkom je vallen bij ouderen?

Onderstaande tips zijn van VeiligheidNL.

 • Train evenwicht en spierkracht.
 • Laat de medicijnen controleren.
 • Eet lekker en voedzaam.
 • Controleer de ogen.
 • Zorg voor goed passende schoenen.
 • Maak de woonomgeving veilig.
 • 1 Bepaalde medicijnen kunnen ervoor zorgen dat een cliënt eerder valt.

Welke verpleegkundige interventies kun je inzetten om het risico op vallen te verminderen?

De interventie bestaat uit drie delen:

 • Informatie over de oorzaken van vallen.
 • Bewustwording wat ouderen zelf kunnen doen om vallen te voorkomen.
 • Valtraining bestaande uit bewegingsoefeningen.

Wat moet je doen als een oudere valt?

Stappenplan valincident

 1. Zorgverlener verleent direct hulp; bij (vermoeden op) letsel wordt de arts ingeschakeld.
 2. Samen met de cliënt (en/of familie) worden de vervolgacties afgesproken.
 3. Het valincident wordt genoteerd in het zorgleefplan evenals de vervolgacties die (multidisciplinair) worden afgesproken met de cliënt.

Waar moet je op letten na een val?

Val of klap op het hoofd

 • Bel de huisarts na een harde val of klap op het hoofd.
 • Zorg dat er iemand bij u of uw kind is. Die kan direct de huisarts bellen als u of uw kind: bewusteloos wordt.
 • Soms geeft de huisarts een wekadvies. Dan moet iemand u of uw kind de eerste 24 uur na de klap een aantal keer wakker maken.

Wat zijn valincidenten?

Onder een val wordt verstaan: plotseling en onvrijwillig op de grond terechtkomen. Of iets een val is of niet, wordt dus niet bepaald door het feit of er wel of geen letsel is opgetreden. Valpreventie is het voorkomen van vallen.

Wat is een preventieve interventie?

Preventieve interventies ondersteunen professionals in de behandeling van cliënten met psychische klachten of schadelijk middelengebruik. Uit onderzoek blijkt dat preventie van psychische aandoeningen loont: het is effectief en kostenbesparend.

Wat zijn interventietechnieken?

Interventie technieken | Van conflict naar oplossing. Een conflict bemiddelen is niet voor iedereen weggelegd. Het wordt door veel mensen als lastig ervaren. Het is belangrijk om als mediator verschillende gesprekstechnieken toe te passen om op deze manier een duidelijk beeld van de situatie te schetsen.

Wat voor soort interventies zijn er?

Een paar voorbeelden: het ontwikkelen van zelfkennis is een interventie gericht op een individu. Een functioneringsspiegel voor een team is een interventie voor een groep. Herontwerp van een werkproces is een interventie voor een organisatie. Ketensamenwerking is een interventie voor samenwerkende organisaties.

Wat zijn verpleegkundige interventies voorbeeld?

Een verpleegkundige interventie bestaat uit een verzameling van patiëntgebonden verpleegkundige handelingen. Het toepassen van wisselligging en het dagelijks controleren van de huidconditie zijn bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen die deel uitmaken van de verpleegkundige interventie decubituspreventie.

Wat is een verpleegkundige interventie?

Een verpleegkundige interventie is een (be)handeling die een verpleegkundige op grond van haar deskundige oordeel in het kader van een gezondheidsprobleem/verpleegkundige diagnose uitvoert.