Welke informatie mag je vragen van de kandidaat-huurder?

Welke informatie mag je vragen van de kandidaat-huurder?

U mag informeren naar de naam, het adres en de geboortedatum van de huurder. Maar u mag niet vragen naar de geboorteplaats, de etnische oorsprong of de nationaliteit van de kandidaat-huurder. Anders dreigt u de antidiscriminatiewet te schenden. Ook het rijksregisternummer mag u niet opvragen.

Wat is een kandidaat huurder?

Met de ondertekening van de intentiever de woonruimte, tenzij de verhuurder bes bieden ongeacht de reden. Huisadviseur van de eigenaar/verhuurder. aat-huurder wordt verstaan iedere persoon die reageert op woonruimte waarvo bemiddeld.

Wat mag een verhuurder eisen?

De verhuurder is in principe verplicht alle gebreken te verhelpen, zolang de huurder voor deze niet zelf aansprakelijk is. De huurder is aansprakelijk als de schade aan het gehuurde is ontstaan, doordat hij zich niet aan de verplichtingen uit de huurovereenkomst heeft gehouden.

Lees ook:   Wat verdient een natuurkundeleraar?

Wat houdt een Huurcheck in?

Hiermee wordt onderzoek gedaan naar de huurder met behulp van verschillende screeningsmethodieken. Zo wordt de huurder gecheckt op onder andere identiteit en inkomsten.

Kan verhuurder nieuwe huurder weigeren?

Zo is het verboden om een kandidaat-huurder te weigeren op vlak van leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, huidskleur, geslacht, geloof, politieke overtuiging, gezondheidstoestand, handicap, nationaliteit, afkomst, taal of vermogen. In enkele van deze gevallen is weigering mogelijk te rechtvaardigen.

Welke gegevens heeft een verhuurder nodig?

Kopie paspoort. Inschrijving KvK. Winst en verliesrekening laatste 2 of 3 jaar. Uittreksel bevolkingsregister.

Hoe herken je een goede huurder?

U mag uw kandidaat-huurders nooit discrimineren op basis van geslacht, leeftijd, nationaliteit, seksuele geaardheid, etnische afkomst, enz. De criteria die u hanteert om een huurder te kiezen moeten dan ook in principe irrelevant zijn voor die keuze.