Welke gift aftrekbaar?

Welke gift aftrekbaar?

Ik geef aan een goed doel – mag ik mijn gift aftrekken? Ja, dat mag als uw gift naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling) gaat of naar een vereniging. Dat geldt niet voor contante giften. Die zijn sinds 2021 niet meer aftrekbaar.

Hoe werkt aftrek giften?

Voor de aftrek van gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Wat is een gift Belastingdienst?

Een gift is een bijdrage uit vrijgevigheid. Er staat geen rechtstreekse tegenprestatie van u tegenover. Als u een gift krijgt, noemen we dit een schenking. Meer informatie over schenkingen en schenkbelasting leest u bij Schenken.

Lees ook:   Waarom vaak dezelfde films op tv?

Hoe beïnvloedt de aftrek van giften het te betalen bedrag aan belasting?

U mag voor het berekenen van de aftrekpost het bedrag van deze gift verhogen met 25% = € 125. Het bedrag van de aftrekbare gift is dan € 500 + € 125 = € 625. U geeft € 6.000 aan culturele ANBI’s. U mag voor het berekenen van de aftrekpost het bedrag van deze giften verhogen met 25% = € 1.500.

Hoeveel geld mag je als gift ontvangen?

U krijgt het geld van iemand anders en beslist zelf wat u ermee doet. Iedereen mag u belastingvrij € 2.274 schenken (€ 3.244 in 2021). U hoeft daarover geen aangifte schenkbelasting te doen. Zolang u maar in de gaten houdt dat u schenkingen van partners bij elkaar op moet tellen.

Wat is het verschil tussen gift en schenking?

Een schenking is namelijk een overeenkomst zonder tegenprestatie (bijvoorbeeld een vader die € 5.000 aan zijn kind schenkt), terwijl een gift iedere handeling is – eventueel ook met tegenprestatie – waardoor de één rijker wordt ten koste van het vermogen van de ander (bijvoorbeeld een vader die een auto met een waarde …

Lees ook:   Wat betekent rietje?