Welke drie soorten arbeidsovereenkomsten zijn er?

Welke drie soorten arbeidsovereenkomsten zijn er?

Er zijn verschillende soorten arbeidscontracten, zoals een vast contract (onbepaalde tijd), een tijdelijk contract (bepaalde tijd), een uitzendcontract, een detacheringscontract, een modelcontract en een oproepcontract.

Wat is het Proefbeding?

Het proefbeding zorgt ervoor dat werkgever en werknemer gedurende de proeftijd bij de aanvang van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (of bij de aanvang van een nieuwe functie) kunnen nagaan of de werknemer voldoet voor de overeengekomen functie en/of de overeengekomen functie de werknemer al dan niet ligt.

Hoe werkt een proefmaand?

De proeftijd is een korte periode aan het begin van een arbeidsovereenkomst waarin de arbeidsovereenkomst door zowel de werkgever als u zelf per direct opgezegd kan worden. Er is alleen sprake van een proeftijd als deze periode schriftelijk is overeengekomen.

Welke soorten arbeidsovereenkomsten kent de wet?

De wet kent met betrekking tot het verrichten van werk drie soorten overeenkomsten: de arbeidsovereenkomst; de overeenkomst van opdracht; de overeenkomst voor aanneming van werk.

Is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

U heeft een arbeidsovereenkomst als u aan de volgende voorwaarden voldoet: U bent in dienst van de werkgever. De werkgever kan u opdrachten geven en de werkinhoud bepalen. U krijgt loon voor het uitgevoerde werk.

Wat is de proefperiode en is die steeds van toepassing?

Algemeen principe. Als algemeen principe geldt dat de proefperiode werd afgeschaft vanaf 1 januari 2014. Dit betekent dat de werknemer en de werkgever geen proeftijd meer kunnen voorzien in een arbeidsovereenkomst gesloten vanaf 1 januari 2014.

Kan ik een contract van onbepaalde duur opzeggen?

Contract onbepaalde duur stopzetten Werkgever en medewerker kunnen op elk moment een einde maken aan de overeenkomst en het contract van onbepaalde duur beƫindigen. Je dient dan wel enkele modaliteiten te respecteren: ontslag met opzegging: de medewerker blijft prestaties verrichten tijdens de opzeggingstermijn.

Hoeveel Proefdagen?

“Er is wettelijk niks geregeld rondom proefdagen. Je kan de proefdag een stage noemen, maar het kan ook de start van een arbeidsovereenkomst zijn. Vaak verricht de proefdraaier namelijk gewoon arbeid.”

Wat is een normale proeftijd?

maximaal 1 maand als uw contract langer dan 6 maanden duurt. maximaal 2 maanden als uw contract 2 jaar of langer is. maximaal 2 maanden als u een vast contract krijgt. maximaal 1 maand als u geen duidelijke einddatum afspreekt.