Welke documenten bij aankoop bouwgrond?

Welke documenten bij aankoop bouwgrond?

Wanneer je een bouwgrond wil kopen, is het bodemattest een cruciaal document. De verkoper van de bouwgrond (of de notaris) is wettelijk verplicht om voor de verkoop een bodemattest aan te vragen bij de OVAM en de inhoud ervan mee te delen aan de koper. Zo ben je er zeker van dat je geen verontreinigde grond koopt.

Wat te doen bij aankoop grond?

Win vooraf informatie in over de bouwgrond

 1. Controleer de verkaveling en voorzieningen. Ga na of een eventuele verkaveling correct is uitgevoerd.
 2. Ga na of er erfdienstbaarheden van toepassing zijn.
 3. Laat een grondonderzoek uitvoeren.
 4. Vraag naar het bodemattest (Vlaanderen)
Lees ook:   Hoeveel gram is een courgette?

Welke vragen stellen bij aankoop bouwgrond?

Stel jezelf deze vragen vóór je een stuk grond koopt

 • Wat betreft de grond: – Zijn er erfdienstbaarheden verbonden aan de grond? – Is de grond vrijgesteld van oppervlakterechten?
 • Wat betreft de locatie: – Op welke afstand bevindt zich een school?
 • Wat betreft de bouwregelgeving: – In welk gebied is de grond gelegen?

Welke akte bij aankoop grond?

Bij het kopen en verkopen van een stuk grond wordt een leveringsakte opgesteld. Een losse leveringsakte is alleen rechtsgeldig als deze bij een notaris wordt opgemaakt. Beide partijen moeten de notariële akte ondertekenen. De notaris zorgt voor het inschrijven van de leveringsakte in de openbare registers.

Welke attesten bij Verkoop bouwgrond?

De belangrijkste documenten en/of attesten zijn: het bodemattest, het stedenbouwkundig uittreksel, het postinterventiedossier (PID), een keuringsverslag van de elektrische installatie en het energieprestatiecertificaat (EPC).

Welke kosten komen bij aankoop bouwgrond?

Bij het kopen van een huis of bouwgrond horen bijkomende kosten. Je betaalt meer dan alleen de verkoopprijs van het perceel of de woning. Je moet ook rekening houden met registratierechten, notariskosten, aktekosten, metingskosten en BTW.

Lees ook:   Hoe zelf route uitstippelen Google Maps?

Kun je grond verkopen zonder notaris?

Zelf verkopen Het is perfect mogelijk om zelf, zonder de tussenkomst van een makelaar of notaris, op zoek te gaan naar een koper voor jouw onroerend goed. Op die manier gaat de aankoopprijs integraal naar jou zelf zonder dat je een commissie moet afstaan aan de makelaar of de notaris.

Hoe controleren bouwgrond?

8 dingen waarop je moet letten bij het kopen van een bouwgrond (checklist) 

 1. #1 Vraag een stedenbouwkundig attest aan.
 2. #2 Ga na welke bouwvoorschriften er gelden.
 3. #3 Controleer de aansluiting voor nutsvoorzieningen.
 4. #4 Vraag een bodemattest aan.
 5. #5 Hou rekening met de omgeving van de bouwgrond.

Wat zijn de notariskosten bij aankoop grond?

Het ereloon van de notaris en aktekosten bedragen zo’n 2 % van de verkoopprijs. Als je een schatting wil maken van hoeveel een bouwgrond je gaat kosten, tel je dus best 10 of 12,5% registratierechten + 2 % notariskosten erbij.

Is bodemonderzoek verplicht bij verkoop huis?

Verkopers van ‘risicogrond’ (bijvoorbeeld als er vroeger aardolie werd opgeslagen of als er afvalstoffen werden verwerkt) moeten eerst een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren om te achterhalen of er sporen van vervuiling zijn. Is dat het geval, dan volgt nog een beschrijvend bodemonderzoek.

Lees ook:   Wat doet het IRC?

Welke attesten zijn verplicht bij de verkoop van een woning?

Welke attesten heb je nodig bij het verkopen van een woning?

 1. Eigendomstitel of notariële aankoopakte.
 2. Het keuringsattest van de volledige elektrische installatie in je huis.
 3. Bodemattest.
 4. Uittreksel van het kadaster & kadastraal plan.
 5. Energieprestatiecertificaat (EPC-attest)
 6. Overstromingsgevoeligheid.
 7. Postinterventiedossier.