Welke diensten moet je raadplegen als je werkloos wordt?

Welke diensten moet je raadplegen als je werkloos wordt?

1) Schrijf je in als werkzoekende Neem contact op met de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling die bevoegd is voor je gewest (Forem, Actiris, VDAB of ADG) binnen acht dagen na je eerste werkloosheidsdag. Die dienst geeft je een inschrijvingsbewijs dat je vervolgens bij de HVW moet indienen.

Hoe kan ik dop krijgen?

Stappenplan werkloosheidsdossier

  1. Schrijf je in als werkzoekende bij de VDAB of ACTIRIS. Doe dit binnen de 8 kalenderdagen!
  2. Maak je werkloosheidsdossier in orde en vraag je uitkering aan via het ACV. Om een werkloosheidsuitkering of je stempelgeld te kunnen ontvangen, moet je je werkloosheidsdossier in orde brengen.

Waar kan je terecht als je werkloos bent?

Lees ook:   Welke opleiding voor dakdekker?

Stap zo snel mogelijk naar uw uitbetalingsinstelling ((opent in nieuw venster)):

  • uw vakbond.
  • of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, voor wie niet aangesloten is bij een vakbond.

Hoe hebt u recht op een werkloosheidsuitkering?

U hebt recht op een werkloosheidsuitkering als u in de periode voordat u werkloos werd, een bepaald aantal arbeidsdagen gewerkt hebt (opent in nieuw venster) in loondienst. Arbeidsprestaties als zelfstandige tellen niet mee. Als u zelf ontslag neemt en meteen een uitkering aanvraagt, hebt u meestal geen recht op een uitkering.

Wat is de basisvoorwaarde voor de tijdelijke werkloosheid?

De basisvoorwaarde is natuurlijk dat de werkgever op een correcte manier de tijdelijke werkloosheid om economische redenen inroept en aangeeft bij de RVA. Gaat de werkgever ergens in de fout en stelt hij werknemers ten onrechte tijdelijk werkloos, dan zal de werknemer daar echter niet het slachtoffer van worden.

Wat is het aantal uren tijdelijke werkloosheid in de maand?

Voor voltijdse werknemers en voor deeltijdse werknemers die geen aanvullende werkloosheidsuitkering als deeltijdse ontvangen (de zogenaamde inkomensgarantie-uitkering) wordt dit aantal dagen berekend met de volgende formule : (P x 6) / Q, waarbij: P = aantal uren tijdelijke werkloosheid in die maand.

Lees ook:   Wat is een sociaal kenmerk van een peuter?

Wat is het loon van de werkloosheidsuitkering?

Het bedrag van uw werkloosheidsuitkering (opent in nieuw venster) is afhankelijk van. het loon dat u verdiende toen u werkte; uw gezinssituatie (alleenwonend, samenwonend of samenwonend met gezinslast). uw beroepsverleden. Volledig werklozen ontvangen tijdens de eerste drie maanden werkloosheid 65% van hun laatst verdiende loon.