Welke dagen ben je vrij in 2022?

Welke dagen ben je vrij in 2022?

Overzicht feestdagen 2022

Feestdag Dag Datum
Hemelvaartsdag Donderdag 26 mei 2022
Eerste pinksterdag Zondag 5 juni 2022
Tweede pinksterdag Maandag 6 juni 2022
Eerste kerstdag Zondag 25 december 2022

Wat als je vrije dag op een feestdag valt?

Principe. Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of met een andere normale inactiviteitsdag van de onderneming (meestal een zaterdag), moet die feestdag binnen hetzelfde kalenderjaar vervangen worden door een dag waarop er normaal wel gewerkt wordt in de onderneming.

Hoe werkt Feestdagenverlof?

Per feestdag die op maandag tot en met vrijdag valt, krijgt een werknemer 7,2 uur verlof als deze een fulltime dienstverband heeft en anders op basis van de deeltijdfactor. Op de feestdag die op een reguliere werkdag valt, is de medewerker vrij en wordt 7,2 uur feestdagverlof ingehouden.

Wat zijn erkende feestdagen?

De algemeen erkende feestdagen in Nederland zijn de nationale feestdagen, nieuwjaarsdag en een aantal christelijke feestdagen. In de Algemene termijnenwet en andere wetten staat vermeld welke dagen als algemeen erkende feestdagen worden aangemerkt.

Wat als mijn 4 5 dag op een feestdag valt?

Voltijdse werknemer Een voltijds tewerkgestelde werknemer heeft recht op een vervangingsdag voor elke feestdag die samenvalt met een dag waarop normaal niet gewerkt wordt in de onderneming.

Hoeveel uur krijg je voor een feestdag?

D.w.z. dat een fulltimer per feestdag 37/5=7,4 uur doorbetaald vrij krijgt. Een fulltimer zou derhalve in een week waarin één feestdag valt geen 37 uur ingeroosterd moeten worden, maar 37 – 7,4 = 29,6 uur.

Hoe werkt Feestdagencompensatie?

Op basis van je contracturen heb je recht op een feestdagcompensatie van 4,8 uur. Valt een feestdag op een van je werkdagen, dan wordt je gecompenseerd met deze 4,8 uur. Omdat je normaal op die dag 8 uur werkt, werk je 3,2 uur minder voor je contractverplichting.

Hoeveel vakantiedagen sociaal werk?

Als je fulltime werkt (36 uur per week) heb je recht op 144 uur vakantie per jaar. Plus 26 extra uren bovenwettelijk vakantieverlof uit je IKB.

Wat is een lustrumjaar?

Veel cao’s bepalen dat medewerkers eens in de vijf jaar (het lustrumjaar) vrij zijn. Lustrumjaren zijn in dit geval 2025 en 2030. Zijn er in de cao geen afspraken gemaakt of heeft een bedrijfstak geen cao, dan beslist de werkgever of zijn medewerkers op die dagen betaald vrij zijn.