Welke bestuurders mogen rechts inhalen?

Welke bestuurders mogen rechts inhalen?

Inhalen geschiedt links. Bestuurders die links voorgesorteerd hebben en te kennen hebben gegeven dat zij naar links willen afslaan, worden rechts ingehaald. Fietsers dienen elkaar links in te halen; zij mogen andere bestuurders rechts inhalen.

Welke bestuurders mogen een langzaam rijdende auto rechts inhalen?

In de wet zijn hier een beperkt aantal uitzonderingen op genoemd. Bestuurders die links hebben voorgesorteerd en aangegeven hebben links af te willen slaan, mogen rechts ingehaald worden. Ook bestuurders die zich rechts van de blokmarkering bevinden mogen bestuurders links van deze markering inhalen.

Waar in een groep motorrijders wisselt de snelheid het meest?

In een groep rijdt de meest ervaren rijder op de voorste positie. Op de tweede positie rijdt de minst ervaren c.q. minst snelle rijder. De laatste rijder ten slotte is ook weer een ervaren rijder. De tweede rijder geeft als het ware de snelheid aan.

Welke wegen mag je inhalen?

Waar de witte strepen langs de groene ononderbroken zijn, mag u niet inhalen; u mag alleen inhalen op die plaatsen waar de witte strepen naast de groene streep onderbroken zijn. De doorgetrokken witte strepen aan de zijkant van de weg geven aan dat u van rechts en links geen verkeer hoeft te verwachten.

Waar mag je niet inhalen auto?

Inhalen verboden Inhalen is niet toegestaan op plaatsen waar gevaar of hinder kan ontstaan. Het is verboden om een voertuig in te halen vlak vóór of op een kruispunt. Ter hoogte van een doorgetrokken streep tussen de rijstroken. Op een weggedeelte waar een inhaalverbod geldt.

Welke situaties mag je rechts inhalen?

Je mag rechts inhalen in de volgende situaties: Als een bestuurder links voorsorteert en aangeeft naar links te willen. Als je rechts van een blokmarkering rijdt (bijvoorbeeld bij een in- of uitvoegstrook). Als je een tram wilt passeren.