Welke 4 levensdomeinen zijn er?

Welke 4 levensdomeinen zijn er?

Het zorgleefplan is geordend volgens vier levensdomeinen. – Woon- en leefomstandigheden; – Participatie; – Mentaal welbevinden; – Lichamelijk welbevinden en gezondheid. 2.1. Wat is de bedoeling van zo’n levensdomein?

Wat zijn woon en leefomstandigheden?

Thuis voelen hangt samen bijvoorbeeld met inrichting: persoonlijke spullen, meubels, foto’s etc. Iemands achtergrond en cultuur zie je vaak terug in de inrichting. Mensen stellen hele verschillende eisen aan opgeruimd en schoon. Ook de wensen op dat gebied maken duidelijk wanneer iemand zich thuis voelt.

Wat zijn de 4 domeinen?

Werken met een zorgleefplan

 • Domein Mentaal welbevinden en autonomie of ‘je geestelijk goed voelen’
 • Domein Lichamelijk welbevinden of ‘goed verzorgd, een prettig gevoel’
 • Domein woon- en leefomstandigheden.
 • Domein participatie ‘meedoen, op eigen wijze actief zijn’.

Waarom zou je een zorgleefplan gebruiken?

Het zorgleefplan, of ook wel ondersteuningsplan, helpt de cliënt zo te ondersteunen dat hij zijn leven (ondanks ziekte of beperking) zoveel mogelijk kan voortzetten zoals hij dat wil. De voorkeuren, vragen, behoeften of doelen van de cliënt zijn het uitgangspunt van het zorgleefplan.

Wat zijn Zorgdomeinen?

ZorgDomein is een digitaal systeem dat bijvoorbeeld jouw huisarts helpt bij het vinden, kiezen en regelen van jouw zorg. Zorgdomein wordt gebruikt om je bijvoorbeeld naar de dermatoloog te verwijzen.

Wat zit er allemaal in een zorgdossier?

In het zorgdossier is alle relevante informatie over de cliënt, de zorg en de behandeling terug te vinden en alle relevante medische informatie. In het zorgdossier wordt, al dan niet dagelijks, gerapporteerd over de voortgang van de (on)geplande en verleende zorg.

Wat staat er in het zorgplan?

In het zorgplan leg je de voorkeuren, vragen, behoeften of doelen van de cliënt vast. Hierbij heb je als zorgverlener niet alleen aandacht voor de persoonlijke verzorging maar kijk je naar alle aspecten die belangrijk zijn voor kwaliteit van leven van een cliënt.

Wat valt onder lichamelijk welbevinden?

Lichamelijk welbevinden: Cliënten moeten kunnen rekenen op adequate gezondheidsbescherming en -bevordering, een schoon en verzorgd lichaam en smakelijke maaltijden, hapjes en drankjes. Mentaal welbevinden: Cliënten moeten kunnen rekenen op respect voor, en ondersteuning van, de eigen identiteit en levensinvulling.

Welke 5 levensdomeinen zijn er?

De PILLAR-methodiek Levensgebieden of domeinen zijn onder andere: Werk, scholing, relatie, financiën, wonen. Een instrument om in kaart te brengen hoe iemand op de verschillende levensdomeinen functioneert, is de Zelfredzaamheid-matrix.

Wat zet je in een zorgleefplan?

In gesprek met uw zorgverlener bespreekt u uw wensen en behoeften. En uw mogelijkheden en beperkingen. Samen maakt u afspraken over uw zorg….Het gaat onder andere om afspraken over:

 1. verpleging en begeleiding;
 2. uw dagbesteding;
 3. hulp van familie of vrienden (mantelzorg).

Hoe werk je met een zorgleefplan?

Hoe werk je met een zorgleefplan?

 1. Voorbereiding: Informeer de cliënt over doel en werkwijze van het zorgleefplan.
 2. Maak een algemene typering van de cliënt: Hoe wil de cliënt leven?
 3. Maak afspraken over de ondersteuning waar de cliënt op kan rekenen.
 4. Voer de ondersteuning uit volgens afspraken en rapporteer.