Welk vakkenpakket voor informatica?

Welk vakkenpakket voor informatica?

Profiel kiezen en toelating

Cultuur & Maatschappij ja
Economie & Maatschappij ja
Natuur & Gezondheid ja
Natuur & Techniek ja

Wat is het verschil tussen informatica en computer science?

Het begrip computerwetenschap is een wel gehanteerd synoniem voor informatica, maar deze term dekt de lading maar ten dele. Informatici houden zich niet (alleen) bezig met het bouwen van digitale apparatuur, maar gebruiken deze vooral om onderzoek te doen naar de opslag, verwerking en verspreiding van informatie.

Wat kun je met een bachelor informatica?

Als afgestudeerd informaticus kun je op veel verschillende plaatsen gaan werken. Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid, want informatici zijn overal nodig. Je kunt werk vinden als IT-adviseur, programmeur, softwareontwikkelaar, systeemontwikkelaar, informatieanalist of game developer.

Wat heb je nodig om informatica te studeren?

Toelating en inschrijven. Om je te kunnen inschrijven voor de bachelor Informatica, heb je een vwo-diploma nodig (alle profielen zijn toegestaan) met wiskunde B.

Heb je wiskunde B nodig voor informatica?

Nee, dat is bij de meeste HBO scholen niet verplicht.

Heb je wiskunde B nodig voor ICT?

Je wordt tot HBO-ICT toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Wiskunde is geen vereiste maar wel belangrijk voor het succesvol volgen van de studie.

Wat verstaan we onder informatica?

Informatica, ook wel computerwetenschappen, is het vakgebied van digitale informatieverwerking en communicatie. Het beslaat de beschrijving, analyse en het implementeren van digitale systemen.

Wat doet informatica?

Informatica is een wetenschap of studie die zich richt op de implementatie en toepassing in van informatie en gegevens in computersystemen. Daarnaast richt informatica zich ook op de theoretische fundamenten van informatie en het rekenen.