Welk artikel is bedreiging?

Welk artikel is bedreiging?

Bedreiging met bepaalde zware misdrijven is in artikel 285 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld als delict tegen de vrijheid. Deze vrijheid is niet slechts beperkt tot de fysieke vrijheid of de handelingsvrijheid van het slachtoffer, maar omvat ook zijn morele vrijheid en veiligheidsgevoel.

Wat valt onder het Strafrecht?

In het strafrecht beoordeelt de strafrechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor gestraft moet worden. Hierbij geldt dat de verdachte onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is.

Welk artikel is moord?

Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Welke bedreiging is niet strafbaar?

Bedreigingen met bijvoorbeeld gewone mishandeling (zoals: ‘ik sla je in je gezicht’) of diefstal zijn daarom niet strafbaar. In andere wetsartikelen in het Wetboek van Strafrecht is soms wel bepaald dat de bedreiging met andere delicten ook strafbaar is.

Hoe lang kun je vastzitten voor bedreiging?

De maximumstraf voor bedreiging is twee jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie (zo’n 20.000 euro). Daarnaast kan ontzetting uit bepaalde rechten op worden gelegd door de rechter.

Welke soorten strafrecht zijn er?

Soorten strafrecht

  • Materieel strafrecht. Als er gesproken wordt over materieel strafrecht dan heeft men het over de vraag wat een strafbaar feit is.
  • Formeel strafrecht. Het formele strafrecht is vormgegeven in het strafprocesrecht.
  • Verschil formeel- en materieel strafrecht.
  • Het commune strafrecht.
  • Bijzonder strafrecht.

Welke soorten rechtspraak zijn er?

De rechtspraak is opgedeeld in 3 rechtsgebieden: civiel recht, strafrecht en bestuursrecht.

Wat is de minimale straf voor moord?

Waar voor veel andere delicten nog richtlijnen voor strafvordering voor het Openbaar Ministerie bestaan, bestaan die voor moord (en doodslag) niet. De een kan een straf van een jaar krijgen, terwijl de ander 30 jaar of levenslang krijgt.

Wat is erger moord of doodslag?

Als iemand van plan is een ander te doden en daarna die persoon ook echt om het leven brengt. Moord is dus ‘doodslag met voorbedachten rade’.