Wat zijn toelaatbare reserves?

Wat zijn toelaatbare reserves?

De 3 belangrijkste fiscale reserves zijn de herinvesteringsreserve bij verkoop, verlies of beschadiging van een bedrijfsmiddel, de egalisatiereserve voor hoge periodieke uitgaven, en de oudedagsreserve voor ondernemers in de inkomstenbelasting.

Wat is een reserve gemeente?

De algemene reserve is onderdeel van het eigen vermogen van een gemeente. Dit eigen vermogen is het saldo van de bezit- tingen en de schulden op de gemeentelijke balans. Het bestaat naast de algemene reserve uit de bestemmingsreserves.

Hoe bereken je de reserves?

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je een bestelbus van €20.000 afschrijft in 10 jaar, waarna de restwaarde van de bus €2.000 zal zijn. Dat betekent dat je 10 jaar lang ieder jaar €1.800 zou moeten afschrijven om tot die €2.000 te komen. Als jij een stille reserve wilt berekenen na 3 jaar, doe je dus 3 * 1.800 = €5.400.

Lees ook:   Hoeveel tijd zit er tussen preoperatief onderzoek en operatie?

Welke reserves zijn er?

Binnen de rubriek ‘reserves’ kan je vier verschillende soorten reserve onderscheiden:

  • Wettelijke reserve.
  • Onbeschikbare reserves.
  • Belastingvrije reserves.
  • Beschikbare reserves.

Wat is het fiscale ondernemingsvermogen?

Ondernemingsvermogen betekent ook wel eigen vermogen of zakelijk vermogen. Je fiscale begin- en eindvermogen dien je op te geven bij de aangifte inkomstenbelasting. Aan de hand van deze zogenoemde ‘vermogensvergelijking’ bepaald de belastingdienst jouw winst over het boekjaar.

Wat is een egalisatiereserve?

U mag een zogenoemde egalisatiereserve vormen voor kosten en lasten van de bedrijfsuitoefening in dit boekjaar, die pas in de toekomst tot een piek in de uitgaven leiden.

Waaruit bestaat de algemene reserve?

Bijvoorbeeld een algemene reserve of dividendreserve. Een algemene reserve of winstreserve is een reserve die een bv/nv vormt door de winst na belastingen niet volledig aan de aandeelhouders uit te keren, maar gedeeltelijk binnen de onderneming te houden.

Waar staat winstreserve op de balans?

Het eigen vermogen is daardoor dus een sluitpost om alles kloppend te maken, en hier maakt de winstreserve onderdeel van uit. De winst zelf zal waarschijnlijk op de bank staan en komt hierdoor aan de debetzijde van je balans te staan. De debetzijde bestaat immers uit je bezittingen: de activa.

Lees ook:   Waar wonen de filmsterren in Los Angeles?

Waar bestaan overige reserves uit?

Overige reserves zijn vrij uitkeerbaar aan aandeelhouders. Overige reserves zijn alle andere reserves, behalve de wettelijke en statutaire reserves. Overige reserves worden gevormd door bijvoorbeeld de resultaten van de onderneming. Indien je veel of grote verliezen lijdt, kunnen de overige reserves negatief worden.

Wat is de uitkeringstoets?

De uitkeringstoets of uitkeringstest is een beslissing die het bestuur van een BV moet maken bij het wel of niet goedkeuren van een aandeelhoudersbesluit tot het uitkeren van dividend. Bij het afstempelen van aandelen moet het bestuur ook een uitkeringstoets doen.

Wat zijn de reserves van een bedrijf?

Een reserve is een gedeelte van het eigen vermogen van een onderneming – al dan niet met rechtspersoonlijkheid – (onder andere BV en NV), boven de nominale waarde van het gestort en opgevraagd kapitaal.