Wat zijn terugkoppelingsmechanismen?

Wat zijn terugkoppelingsmechanismen?

feed-back mechanisme = Feed-back of terugkoppelingsmechanisme is een mechanisme waarbij de gevolgen van een proces een invloed (versterkend of remmend) hebben op de oorzaak van het proces.

Wat is een hormonaal negatief Terugkoppelingssysteem geef een simpel voorbeeld?

Het negatieve terugkoppelingssysteem Een proces leidt tot een (verandering van een) bepaalde toestand. Die toestand werkt terug op het proces, zodanig dat veranderingen in de toestand worden tegengewerkt en dus de toestand wordt gehandhaafd. Een voorbeeld uit het dagelijks leven is de thermostaat.

Wat zijn de broeikasgassen?

broeikasgas, gas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde; gas dat bijdraagt aan het broeikaseffect, zoals koolstofdioxide (CO2) en methaan.

Wat is positief Terugkoppelingsmechanisme?

Beïnvloeding gericht op het verwijderen van een evenwicht.

Wat is het albedo effect?

Met de term ‘albedo’ wordt het weerkaatsingsvermogen van het aardoppervlak bedoeld. Dus de hoeveelheid zonnestraling die door de aarde gereflecteerd wordt ten opzichte van de totale binnenkomende zonnestraling. Een lichtgekleurd oppervlak heeft meestal een hogere albedo, het weerkaatst meer licht.

Wat is de ijs terugkoppeling?

Positieve terugkoppelingen Als het ijs smelt door de stijgende temperatuur groeit de oppervlakte van land en water. Er wordt dan minder zonlicht gereflecteerd, maar juist meer geabsorbeerd. Dit zorgt voor extra opwarming die leidt tot het smelten van nog meer ijs. Dit effect blijft zichzelf versterken.

Wat is een hormonaal negatief Terugkoppelingssysteem?

Negatieve terugkoppeling is een proces waarbij een toename van het resultaat (bijv. stijging van de temperatuur) een remming van het proces veroorzaakt. Makkelijker: een stof of waarde in het inwendig milieu remt zijn eigen productie als er teveel is en stimuleert zijn eigen productie als er te weinig is.

Wat is een hormonen negatief Terugkoppelingssysteem?

Negatieve feedback is de regelkring waarbij met behulp van sensoren, meet- en regelstations en bepaalde effectoren hormonale waardes in stand kunnen worden gehouden. Negatieve feedback betekent dus dat de toename van het resultaat een remming van het proces veroorzaakt.

Wat zijn de drie belangrijkste broeikasgassen?

De belangrijkste broeikasgassen zijn CO2, methaan (CH4), lachgas en waterdamp. CO2 is de afkorting van koolstofdioxide. Het wordt ook wel koolzuurgas genoemd. De twee belangrijkste bronnen van CO2 zijn fossiele brandstoffen en verandering van landgebruik.

Wat is een ander woord voor broeikasgassen?

CO2 = kooldioxide, broeikasgas.

Wat is het Terugkoppelingseffect?

Een positieve terugkoppeling is een terugkoppeling die de opwarming van de aarde versnelt. Een voorbeeld hiervan de afname van het albedo-effect. IJs reflecteert meer zonlicht dan land en water. Als het ijs smelt door de stijgende temperatuur groeit de oppervlakte van land en water.

Wat is de negatieve terugkoppeling?

Tegenkoppeling of negatieve terugkoppeling is een vorm van terugkoppeling waarmee een proces negatief wordt beïnvloed tot eventueel de oorspronkelijke waarde weer is bereikt. Dit is het tegengestelde van een meekoppeling, waarmee een proces juist positief wordt beïnvloed.