Wat zijn GDPR regels?

Wat zijn GDPR regels?

De GDPR of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een geheel aan regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen. Deze nieuwe privacywetgeving verandert de nationale reglementeringen van alle Europese Lidstaten tot één nieuwe privacybeschermingswet.

Welke landen geldt AVG?

Adequate bescherming Hoewel de privacyregels van de AVG slechts gelden voor de Europese Economische Ruimte (EER) – dit zijn alle landen van de EU plus Liechtenstein, IJsland en Noorwegen – mogen persoonsgegevens ook verstuurd worden naar derde landen, wanneer aan specifieke voorwaarden is voldaan.

Welke van onderstaande personen vallen niet onder de EU GDPR?

De volgende zaken vallen niet onder de verordening: Nationale veiligheid, het leger, de politie, justitie. Statistische en wetenschappelijke analyse. Overleden personen vallen onder de nationale wetgeving.

Wat zijn SCC?

Geldigheid standard contractual clauses (SCC) Een SCC is een modelcontract dat ervoor moet zorgen dat het beschermingsniveau overeenkomt met het beschermingsniveau binnen de Europese Unie.

Wat is het gevolg van GDPR?

De wet versterkt de gegevensbescherming voor Europese burgers. In elk bedrijf circuleren heel wat persoonlijke gegevens. Denk maar aan een cv of bankrekeningnummer, maar ook foto’s van medewerkers of camerabeelden. Al die zaken moeten voldoen aan strengere regels.

Hoe GDPR omzeilen?

Grote bedrijven zijn erg creatief in het omzeilen van de AVG/GDPR-wetgeving. Zo zijn er bedrijven die een niet functionele website serveren wanneer je niet akkoord wilt gaan met de cookies die zij plaatsen. Dit is uitdrukkelijk verboden. Websites moeten altijd blijven werken, ook al deel je niets.

Wie valt onder AVG?

De Europese wet geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen uit de EU. Vrijwel alle ondernemers krijgen ermee te maken, ook ZZP’ers en klein MKB. De wet geldt ook voor scholen, zorginstanties, verenigingen en stichtingen.