Wat zijn financiele factoren?

Wat zijn financiële factoren?

Voorbeelden van financiële indicatoren Bekende voorbeelden van financiële maatstaven uit het zakenleven zijn de kengetallen die banken, ondernemers en aandeelhouders inzicht geven in de financiële weerbaarheid van een onderneming.

Wat doet financiële instelling?

financiële instelling – Instellingen die financiële diensten verlenen aan klanten of leden en die doorgaans deposito’s en leningen kunnen verzorgen. Voorbeelden zijn banken, kredietinstellingen, spaarverenigingen, trustmaatschappijen en industriële leen- en spaarinstellingen.

Waar bestaat een ondernemingsraad uit?

Een ondernemingsraad (OR) bestaat uit werknemers die namens het personeel overleggen met de werkgever. De OR-leden worden door jou en je collega’s gekozen in een OR-verkiezing. Er zitten minstens 3 en maximaal 25 leden in de OR. Dat hangt af het aantal werknemers in het bedrijf.

Wat zijn de twee nadelen van het sturen op alleen financiële gegevens?

De nadelen van de BSC kun je dan ook eenvoudig herleiden naar problemen die worden opgeroepen bij het realiseren van implementatie-condities.

  1. Oorzaak en gevolgrelaties lastig te bepalen.
  2. Het kost veel tijd.
  3. Informatie-infrastructuur nodig.
  4. Problemen verbonden aan het gebruik van niet-financiële indicatoren.

Wat zijn niet-financiële maatstaven?

Niet-financiële prestatiemaatstaven zijn alle prestatiemaatstaven die niet gebaseerd zijn op financiële gegevens.

Wat is niet financiele verslaggeving?

Niet-financiële informatie in de jaarverslagen van beursgenoteerde bedrijven. Bedrijven staan steeds meer voor de uitdaging om voor een bredere groep stakeholders relevante informatie te verschaffen in het jaarverslag en inzicht te geven in zaken als de houdbaarheid van het bedrijfsmodel en de risico’s en prestaties.

Wat is een financiele instelling Wft?

De Rijksoverheid houdt toezicht op financiële instellingen (zoals banken en verzekeraars) en het hele financiële systeem. Dit beschermt consumenten en bedrijven die hun geld toevertrouwen aan deze instellingen.