Wat zijn Extremiteitsafleidingen?

Wat zijn Extremiteitsafleidingen?

De extremiteitsafleidingen (bedacht door Einthoven) zijn: I van rechter- naar linkerarm. II van rechterarm naar linkerbeen. III van linkerarm naar linkerbeen.

Hoe ziet een normale cardiogram eruit?

Normaal hartfilmpje Op een hartfilmpje zie je allemaal pieken en dalen. Dit zijn de verschillende fasen van een hartslag. Ze worden aangegeven met de letters P, Q, R, S en T. In het ECG kan de arts bijvoorbeeld een verhoging tussen de S-top en de T-golf zien (ST-elevatie).

Waar staat QRS voor?

De QRS-duur geeft aan hoe snel de ventrikels depolariseren. De QRS-duur wordt gemeten vanaf het begin van de eerste deflectie na de P-top (positief of negatief) tot aan het J-punt. Het J-punt is het punt waar de scherpe deflecties van het QRS-complex overgaan in het ST-segment.

Wat is een normale PQ tijd?

De PQ-tijd wordt gemeten van het begin van de P-top tot het begin van het QRS-complex en geeft daarmee de duur van de hele atriale depolarisatie en de geleidingstijd door de AV-knoop weer. Normaal is de PQ-tijd 120 tot 200 ms (3 tot 5 mm).

Wat is een normaal sinusritme?

Het normale hartritme heet het sinusritme. De gangmaker van het hart is de sinusknoop die in de wand van de rechterboezem zit. De hartspier trekt in rust gemiddeld met een frequentie van zestig tot zeventig slagen per minuut samen. Als iemand zich inspant kan het hart wel 150 tot 180 keer per minuut samentrekken.

Hoe ECG aanhangen?

Een afleiding in een elektrocardiogram is de basis voor het opnemen van een ecg en is een gevolg van de plaatsing van elektroden aan het lichaam. Onderscheiden worden doorgaans een twaalftal verschillende afleidingen. Standaard worden elektroden aan de linker- en rechterarm en het linkerbeen bevestigd.

Wat is een Bifasische p top?

Gekeken vanuit afleiding V1, die heel dicht bij het rechteratrium zit, is de activiteit soms heel even positief en daarna voornamelijk negatief. Zo ontstaat een bifasische P-top. De hoogte van de P-top wordt voornamelijk bepaald door de grootte van de atria. De dikte van de atriale wand is heel beperkt (enkele mm).

Wat is een abnormale ECG?

De elektrische stroom vindt zijn oorsprong dan in de wand van de voorkamers of in de zogenaamde atrioventriculaire knoop. Typisch voor deze hartritmestoornis is dat die abnormale stroom telkens teruggestuurd wordt naar de plek waar hij ontstond, en zo als het ware continu langs een gesloten circuit loopt.

Wat is er te zien op een ECG?

De letters ECG staan voor ElektroCardioGram. Het ECG is beter bekend als een hartfilmpje, hoewel het eigenlijk eigenlijk geen bewegend beeld toont. Een ECG registreert de elektrische prikkel die de spiercellen in het hart laat samentrekken. Deze prikkel slaat in een domino-effect over van de ene spiercel op de andere.

Wat kun je zien op een hartecho?

Voor een echo van het hart maken we gebruik van geluidstrillingen. De echo-laborant kijkt vanaf de buitenkant naar de functie van het hart en de hartkleppen. Ook kan hij zien of er ontstekingen in het hart zijn. Het onderzoek is niet pijnlijk.